aplikacja do nauki języków

Aplikacja do nauki języków Study App

Business

Stworzenie aplikacji do nauki języków obcych dla grupy studentów

Aplikacja do nauki języka StudyApp została stworzona z myślą o studentach i wszystkich osobach uczących się języków obcych. Aplikacja gromadzi ich w jednym miejscu, tworząc pełnowartościową społeczność. Korzystając z StudyApp, użytkownik będzie uczył się języków obcych poprzez tworzenie egzaminów ze słownictwa i ortografii.

Study App - podstawowe funkcjonalności

Aplikacja Study App przeznaczona jest przede wszystkim do treningu słownictwa. Kierując się tym założeniem, wdrożyliśmy prosty i przejrzysty interface, który wspiera naukę tego segmentu materiału. Do niewątpliwych zalet tego rozwiązania należy również fakt, że użytkownik ma pełną kontrolę nad zawartością swoich testów.

Do najważniejszych funkcjonalności tej aplikacji należą:

 • tworzenie trójstopniowych egzaminów przez użytkowników końcowych,
 • system raportowania błędów, który pozwala zachować wysoki poziom treści edukacyjnych aplikacji,
 • czat grupowy umożliwiający porównywanie postępów i wzajemne wspieranie się w toku nauki.
   

Wyzwanie

Skuteczna nauka języków obcych

 
Chcieliśmy stworzyć aplikację, która pomoże wszystkim uczącym się języków obcych szybciej i łatwiej zapamiętywać słowa. Elementy grywalizacyjne są doskonałym sposobem na urozmaicenie toku nauki. Dlatego też szczególny nacisk położyliśmy na zaprojektowanie ścieżki użytkownika - tak, zaoferować mu wsparcie w procesie nauczania.

Aplikacja do nauki języka - dodawanie własnych pytań

Zaprojektowaliśmy Study App do samodzielnej nauki języków obcych - dlatego też dołączyliśmy funkcję polegającą na dodawaniu własnych zapytań. Sprawia to, że uczymy się dokładnie tych zagadnień, które są nam potrzebne.

Aplikacja do nauki języków obcych - forum dyskusyjne

Study App to aplikacja do nauki języka, która pozwala również na dyskusję w wybranym gronie użytkowników. To doskonałe rozwiazanie zaprojektowane z myślą o całych grupach learningowych i wzajemnym wsparciu w toku nauki.

Study App to aplikacja do nauki języków obcych, która może być wykorzystywana zarówno przez instytucje, jak i użykowników indywidualnych. Jej struktura pozwala na ustalenie materiału przeznaczonego do nauki, a także 

Aplikacja do nauki języków - tryb nauki

Proces uczenia się języków obcych wymaga urozmaicenia typów zadań. Dlatego też Study App jest aplikacją, która w tok nauki wdraża element grywalizacyjny. W ten sposób łatwiej zapamiętujemy materiał i wzbogacamy słownictwo szybciej, niż podczas nudnego “wkuwiania”!

Zakres pracy

UX/UI Design  ·  iOS  ·  Backend development

 

Study App - learning languages, app functions preview

Rozwiązanie

Stworzenie ścieżki użytkownika

Aplikacja do nauki języków Study App składa się z trzech kroków egzaminu, który może być stworzony przez każdego użytkownika, a następnie powtarzany i dyskutowany wśród jego społeczności.

Tryb testowy

Pierwszym trybem, który oferuje nasza aplikacja do nauki języków są zadania testowe. Użytkownik ma wybrać poprawną odpowiedź na podane pytanie z listy ABC. 

W ten etap jest wliczony również tryb powtórki. Uaktywnia się on w przypadku, gdy użytkownik popełnia błąd. Zadaniem użytkownika jest poprawienie go spośród wybranej puli słów. 

Tryb pisowni

Aplikacja do nauki języków Study App oferuje również tryb umożliwiający naukę poprawnej pisowni słów. Polega on na wybraniu poprawnego słowa z puli stanowiącej zbiór złych odpowiedzi wszystkich użytkowników w etapie 3. 

Etap ten stanowi formę treningu przed przystąpieniem do trybu 3 i nie wlicza się do ogólnej punktacji. Ze względu na naturę tego etapu, nasza aplikacja do nauki języków została o niego wzbogacona dopiero po pojawieniu się pierwszych niepoprawnych odpowiedzi w etapie 3.

Tryb otwarty

Ostatnim etapem, jaki oferuje nasza aplikacja do nauki języka, jest tryb otwarty. Polega on na uzupełnianiu luk w obcojęzycznym słowie.

Tryb ten jest uzupełniony o system powtórkowy. Aktywuje się on, gdy użytkownik popełnia błąd. Niepoprawne odpowiedzi wyświetlają się do momentu, gdy użytkownik udzieli dobrej odpowiedzi.

Pełna pula punktów etapu trzeciego jest równa 70% całej punktacji. Tak więc, z punktu widzenia designu aplikacji jest to najważniejszy tryb.

Przycisk “Wskazówka”

W etapie trzecim pojawia się również przycisk umożliwiający wyświetlenie się pierwszej litery poprawnego rozwiązania. Użycie go oznacza, że odpowiedź zaliczona będzie do niepoprawnych - i w związku z tym pojawi się w trybie powtórkowym.

Pasek postępu dla testów i tagów

Chcesz śledzić swoje postępy? Żaden problem! Aplikacja do nauki języków Study App jest również wyposażona w pasek postępu Twojego toku nauki, dzięki któremu z łatwością oszacujesz szybkość przyswajania materiału. 

Postępy są prezentowane w formie procentowej wartości poprawnie podanych odpowiedzi. To prosty i przejrzysty sposób na zweryfikowanie, czy nadążamy za materiałem.

Aplikacja do nauki języków - korekta niepoprawnych odpowiedzi

Aplikacja do nauki języka obcego Study App udostępnia użytkownikom kompleksowy, regulowany zestaw ćwiczeń językowych. Jego funkcjonalności - takie jak tryb powtórek czy podświetlenie błędów - pozwalają na szybkie i sprawne sprawdzenie postępów uczącego się. 3-stopniowe testy postępów sprawiają, że proces nauki jest zwięzły.

Ustawienie poziomu trudności

Aplikacja do nauki języków Study App jest również wyposażona w rozwiązanie pozwalające na ustalenie poziomu zaawansowania użytkownika. Jest on trzystopniowy, a jego poziomy wyglądają następująco:

 1. łatwy,
 2. średni,
 3. trudny.

Dzięki temu testy mogą się rozpoczynać od pytań, które odzwierciedlają faktyczny stan umiejętności użytkownika.

Aplikacja do nauki języka - nauka z innymi uczestnikami

Aplikacja udostępnia swoim użytkownikom czat grupowy, na którym użytkownicy mogą omawiać postępy i udzielać sobie nawzajem wsparcia.

Grupy uczące się mogą obejmować całą jednostkę edukacyjną. Może też składać się z wybranego kręgu znajomych. Dzięki temu Study App jest użytecznym narzędziem zarówno dla takich obiektów, jak szkoły językowe czy organizacje, a także zwykłych użytkowników.

Aplikacja powinna gromadzić społeczność uczących się pod jednym parasolem i pomagać im w dzieleniu się wiedzą między sobą.

Sprawdź również inne aplikacje stworzone przez Softnauts:

Wynik

Wdrożenie wyżej omówionych rozwiązań zaowocowało powstaniem aplikacji, która wspiera naukę języków obcych w prosty i przyjemny sposób. Study App cechuje się eleganckim i przejrzystym interfacem, wygodą w użytkowaniu i stabilnym, niezakłóconym działaniem.

Podsumowując, do najważniejszych funkcji tej aplikacji należą:

 • Wsparcie nauki języków obcych w grupach,
 • W pełni regulowana możliwość tworzenia grup językowych w zależności od preferencji użytkowników końcowych,
 • Narzędzie komunikacyjne w aplikacji do porównywania i omawiania wyników nauki,
 • Tracker progresu nauki,
 • Zróżnicowanie poziomu trudności w zależności od stopnia zaawansowania użytkownika,
 • Różne rodzaje testów, aby trenować materiał zgodnie z potrzebami użytkownika,
 • Narzędzia do przeglądania i sprawdzania błędów, aby pomóc w podkreśleniu problemów z nauką.