aplikacja zarządzanie zespołem

ASK Expertise

HealthcareBusiness

Aplikacja do komunikacji w branży ochrony zdrowia psychicznego

ASK Expertise to aplikacja do komunikacji, która ma na celu usprawnienie przepływu informacji wewnątrz sieci różnych Organizacji, BTO oraz indywidualnych Ekspertów zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego. Aplikacja zapewnia transgraniczną komunikację zespołu i współpracę na jednej platformie, dzięki czemu pytania lub problemy są szybsze i lepiej rozwiązywane.

ASK Expertise - podstawowe funkcjonalności

Do podstawowych funkcjonalności wdrożonych do tej aplikacji należą: 

  • Publikowanie pytań lub spraw dotyczących Ekspertyz, Zespołów, Organizacji i osób.
  • Szybka komunikacja z profesjonalnymi ekspertami.
  • Łatwe wyszukiwanie w centralnej bazie wiedzy.
  • Zarządzanie powiadomieniami, aby użytkownicy mogli pracować w skupieniu.
     

Wyzwanie

ASK Expertise jest odpowiedzią na potrzeby klienta, który już posiadał funkcjonującą aplikację internetową. Do naszych zadań należało przede wszystkim zreplikowanie funkcjonalności oprogramowania webowego ze szczególnym uwzględnieniem powiadomień push.

Aplikacja do komunikacji ASK Expertise stanowi również przykład rosnącego zapotrzebowania na cyfryzację usług związanych ze zdrowiem psychicznym. Raport Deloitte “Phygitalowy pacjent przyszłości - raport w pigułce. W jaki sposób technologia cyfrowa ukształtuje pacjenta nowej generacji?” wskazuje na wdrażanie rosnącej liczby usprawnień technologicznych, służącym branży ochrony zdrowia do oferowania swoich usług. 

Na proces ten wpływ miał wybuch epidemi COVID-19 - jednak pozostaje on wciąż na etapie ciągłęgo przyspieszenia ze względu na rosnący popyt na tego typu usługi.

Rozwiązania digitalowe wdrażane do branży ochrony zdrowia psychicznego cieszą się szczególną popularnością w krajach zachodnich. Obejmują one wiele funkcji i mogą służyć zarówno pozyskiwaniu i utrzymywaniu bazy pacjentów, jak i celom wewnętrznym. Aplikacja ASK Expertise jest właśnie typem oprogramowania, który służy usprawnieniu komunikacji wewnątrz organizacji - tak, aby ułatwić pracę pracownikom holenderskich BTO. 

Aplikacja do komunikacji ASK Expertise - zakres projektu

Klientami, którzy uruchomili platformę były dwa BTO (Locales (opieka dla młodzieży) i Social (opieka dla dorosłych) oraz około 80 wyspecjalizowanych organizacji opieki. Wszystkie znajdują się w regionie Utrecht w Holandii. BTO to organizacje składające się z wielu zespołów, z których każdy jest aktywny w określony obszar w regionie. Każdy zespół składa się z wielu profesjonalistów (głównie 1-10).

Warunki te określają specyficzne potrzeby, które należało spełnić, by aplikację zaprojektować w zgodzie z potrzebami naszych klientów. Pierwszym aspektem, który wzięliśmy pod uwagę, jest przejrzysty i łatwy do nawigowania interfejs, w którym użytkownicy mogą łatwo się odnaleźć. Ma to wpływ na możliwość sprawnego wyszukania niezbędnych informacji o pracownikach poszczególnych organizacji bądź zespołów.

Podczas realizacji tego projektu, do kluczowych kwestii należało również rozwiązanie problemu komunikacji wewnątrz firmy i poszczególnych zespołów. Rozbudowane środowisko, w którym operuje nasz klient, wymaga możliwie jak najszybszego przepływu informacji. Dlatego też ASK Expertise to aplikacja do komunikacji, którą cechuje stabilność.

Szczególną uwagę zwróciliśmy przy implementowaniu wiadomości push. Bieżący napływ informacji pozwala na szybką reakcję, gdy zachodzi taka potrzeba. Z drugiej strony, spokojna, niezakłócona praca pracowników naszych klientów wymaga możliwości zarządzania powiadomieniami - tak, by mieli oni kontrolę nad hierarchią swoich obowiązków.

Kolejnym, istotnym elementem projektu była integracja oprogramowania mobilnego z już istniejącym systemem webowym. Pracownicy naszego klienta byli już zaznajomieni z szeregiem rozwiązań, z których korzystali w codziennej pracy. Nowa aplikacja do komunikacji miała więc stanowić usprawnienie, które pozwoliłoby im obracać się w wirtualnym środowisku zbliżonym pod kątem wizualnym i funkcjonalnym do tego, które już znali. Sprawdź również inne aplikacje przeznaczone dla instytucji i organizacji publicznych:

Rozwiązanie

Zespół składał się z kierownika projektu, programistów iOS, Android i backend, projektanta UX/UI i testera QA. Pracowaliśmy w dwutygodniowym duchu, zgodnie z zasadami metodyki SCRUM.

Głównym wyzwaniem w przypadku ASK Expertise okazała się integracja z już istniejącym oprogramowaniem. Na uwagę zasługuje również szata graficzna aplikacji, która została zaprojektowana z myślą o przejrzystości - a to przekłada się na sprawną komunikację.

Zakres prac

UX/UI  ·  Android  ·  iOS  ·  Web  ·  QA 
 

Rezultaty

Aplikacja otrzymała pozytywne opinie użytkowników i jest regularnie wzbogacana o nowe funkcje i ulepszenia. Użytkownicy zgłaszali, że aplikacja jest intuicyjna i przyjazna dla użytkownika.
 

quote

They make it clear that they’re invested in our business from top to bottom. Having the ability to sit down and discuss our issues with the CEO directly is a great comfort, especially after feeling like we were lost in the shuffle with our previous vendor.

Founder & CEO, Enterprise Social Networking Firm

Read review on Clutch  external link