aplikacja saas

Diamond Stock Management - aplikacja dla kolekcjonerów

Business

Aplikacja do zarządzania zapleczem diamentów

Diamond Stock Management to aplikacja do zarządzania, która powstała z myślą o ułatwieniu dealerom diamentów zarządzania ich stanem posiadania. Model aplikacji opiera się zarówno na rozwiązaniach mobilnych, jak i webowych i opiera się na modelu SaaS. Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w jej architekturę, Diamond Stock Management jest aplikacją, ktora umożliwia przeglądanie zapasów, prezentację dokładnych informacji o dostępnych diamentach i zadawanie pytań w związku z nimi.

Diamond Stock Management - podstawowe funkcjonalności

Do kluczowych funkcji tej aplikacji należy zaliczyć:

 • Stworzenie funkcjonalnego produktu B2B, który może być łatwo modyfikowany przez dealerów diamentów.
 • Zapewnienie zespołu projektantów, programistów i kierownika projektu, który odpowie na każdy projekt lub wymagania funkcjonalne.
 • Przygotowywanie i konfigurowanie łatwego w użyciu portalu internetowego, który jest łatwy w zarządzaniu i dostępny dla użytkowników bez technologii.
 • Aplikacja ma działać wyłącznie online.
 • Konfiguracja serwerów i baz danych dla każdego klienta, zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa.

Wyzwanie

Aplikacja do zarządzania zapasami diamentów - dowolna konfiguracja

Podstawowym zagadnieniem, z jakim przyszło się nam zmierzyć, było stworzenie “inteligentnego” eksportu plików CSV, które zawierają informacje o zasobach użytkowników. Każdy posiadacz diamentów może dowolnie modyfikować wartość i zakres kolumn, dzięki czemu ma pełną kontrolę nad zamieszczanymi informacjami o stanie swojego inwentarza.

Oznacza to, że różne układy plików CSV nie mają znaczenia dla działania aplikacji. Nasz system jest w stanie dostosować ich wartość do wyświetlanych treści. Oznacza to przede wszystkim zniwelowanie konieczności ręcznego dostosowywania plików przez dealera.

Diamond Stock Management - użytkownicy

Kolejnym zagadnieniem, z którym przyszło nam się zmierzyć, było ustalenie uprawnień poszczególnych użytkowników. Wynika to z założenia funkcjonalności aplikacji, która poza zbiorem danych ma służyć przede wszystkim prezentacji zbiorów wybranym przez dealera klientom.

Wyszukiwanie produktów

Diamond Stock Management to przede wszystkim aplikacja do zarządzania inwentarzem sprzedawców diamentów. Dlatego też w tok realizacji projektu włączyliśmy również implementację funkcji filtrowania produktów podczas wyszukiwania. 

Wyświetlanie efektów wyszukiwania

Użytkownicy aplikacji mobilnej w wynikach wyszukiwania powinni otrzymać podstawowe informacje dotyczące interesujących ich produktów. Ponadto, mogą oni podjąć działania związane z zasięgnięciem szczegółowych informacji lub dodaniem produktu do koszyka. Aplikacja ma wyświetlać zdjęcia prezentujące wygląd i stan diamentu.

Powiadomienia dotyczące zmian statusu produktu

Potencjalni klienci potrzebują bieżących informacji w zakresie zmiany cen lub zaplecza sprzedawcy. W ten sposób mogą podjąć najwłaściwszą decyzję dotyczącą zakupu produktu.

Zakres prac

iOS ·  Backend development

Rozwiązanie

Każdy dealer ma możliwość wyeksportowania swoich baz danych inwentarzowych do arkusza kalkulacyjnego CSV. Wewnątrz portalu internetowego znajduje się „inteligentny” import CSV, który jest potrzebny do rozpoznawania wzorców danych w poszczególnych plikach CSV. Odpowiednie kolumny są przypisane do pól informacyjnych w aplikacji. Oznacza to, że różni dealerzy mogą mieć różne układy swoich CSV, ale system jest w stanie je zrozumieć i obsłużyć z łatwością, eliminując jakąkolwiek pracę ręczną po stronie dealera. 

Dane z pliku CSV służą jako zawartość odrębnego portalu internetowego sprzedawcy. Każdy z nich może być połączony z jednym urządzeniem z aplikacją mobiilną. Sama aplikacja z kolei może być dopuszczona do publicznego użytku - ale tylko zalogowani, autoryzowani przez sprzedawcę użytkownicy będą mieć dostęp do widoku inwentarza.

Intuicyjne filtrowanie produktów

Po zakończeniu importu w aplikacji mobilnej wyświetlane są dane o stanie magazynowym. Użytkownik końcowy może łatwo filtrować diamenty według wielu parametrów, w tym kształtu, koloru, intensywności itp. Oferty produktów mogą być wyświetlane w formie grafiki lub wideo.

Aplikacja do zarządzania i ofertowania diamentów - typy użytkowników

Podczas planowania funkcjonalności aplikacji, zdecydowaliśmy podzielić potencjalnych użytkowników na dwie kategorie. Są to:

 1. Sprzedawcy,
 2. Klienci.

Osoby z kontem sprzedawcy mają pełen dostęp do portalu internetowego i aplikacji mobilnej. Umożliwiliśmy im również możliwość aktualizowania wszystkich modyfikowalnych pól.

Klienci z kolei mają możliwość korzystania wyłącznie z aplikacji mobilnej. Na jej poziomie mogą korzystać z takich funkcjonalności, jak:

 • wyszukiwarka,
 • zapis i udostępnianie danych produktu,
 • pozyskanie dostępu handlowego do bazy produktów.

Ostatnia funkcjonalność jest uwarunkowana pełną autoryzacją ze strony sprzedawcy. Dzieje się to poprzez wysłanie do klienta zaproszenia, które on ma zaakceptować. Sprawdź również inne aplikacje przeznaczone dla instytucji i organizacji publicznych: 

Aplikacja do zarządzania zapleczem diamentów - powiadomienia

Aplikacja mobilna jest wyposażona w funkcję pozwalającą na bieżące informowanie klientów o zmianach w zakresie cen lub posiadanych zasobów. Aby z niej korzystać, należy spełnić szereg kryteriów:

 • zalogowanie w aplikacji,
 • posiadanie dostępu do danych,
 • wprowadzenie ustawień zezwalających na otrzymywanie powiadomień,
 • zmiana ceny wynosi określony procent inicjalnej wartości produktu,
 • ewentualna zmiana w zakresie dostępności produktu.

Wykorzystane technologie

iOS 10+: Swift 4.0

Backend development: Symfony 3+  ·  PHP 

Pozwól nam wprowadzić Twój biznes na inny poziom. Jeśli szukasz firmy informatycznej z siedzibą w mieście Kraków, Software House z doskonałym zespołem ekspertów jest do Twojej dyspozycji!