Polityka Prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Zasadą firmy Softnauts jest poszanowanie Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy od Ciebie gromadzić na naszej stronie internetowej, http://softnauts.com, oraz innych stronach, które posiadamy i obsługujemy.

Prosimy o podanie danych osobowych tylko wtedy, gdy naprawdę potrzebujemy ich do świadczenia usługi. Zbieramy je w uczciwy i zgodny z prawem sposób, za Twoją wiedzą i zgodą. Informujemy również, dlaczego je zbieramy i jak będą używane.

Przechowujemy zebrane informacje tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby zapewnić Ci odpowiednią usługę. Dane, które przechowujemy, będziemy chronić w ramach akceptowalnych komercyjnie środków, aby zapobiec utracie i kradzieży, a także nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, używaniu lub modyfikowaniu.

Nie udostępniamy żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby publicznie ani stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo.

Nasza witryna może zawierać linki do zewnętrznych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i praktykami tych witryn i nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich odpowiednie polityki prywatności.

Możesz odrzucić naszą prośbę o podanie swoich danych osobowych, rozumiejąc, że możemy nie być w stanie zapewnić Ci niektórych żądanych usług.

Twoje dalsze korzystanie z naszej strony internetowej będzie traktowane jako akceptacja naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jak postępujemy z danymi użytkownika i danymi osobowymi, skontaktuj się z nami.

Warunki świadczenia usług Softnauts

1. Warunki

Wchodząc na stronę internetową pod adresem http://softnauts.com, zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, zabrania się korzystania lub uzyskiwania dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem o znakach towarowych.

2. Licencja na użytkowanie

 1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Softnauts wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, oraz w ramach tej licencji nie możesz:
  1. modyfikować lub kopiować materiałów;
  2. używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  3. próbować dekompilacji lub inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania zawartego na stronie internetowej Softnauts;
  4. usuwać wszelkich praw autorskich lub innych praw własności do materiałów; lub
  5. przenosić materiały na inną osobę lub 'odbijać' materiały na dowolnym innym serwerze
 2. Ta licencja wygasa automatycznie, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Softnauts w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały w swoim posiadaniu w formie elektronicznej lub drukowanej

3. Zastrzeżenie

 1. Materiały na stronie internetowej Softnauts są dostarczane na zasadzie “tak, jak jest”. Firma Softnauts nie daje żadnej gwarancji, jednozdnacznej lub dorozumianej, dlatego też zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub gwarancje wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub gwarancje nienaruszania praw własności intelektualnej lub innych gwarancji własności.
 2. Ponadto, Softnauts nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na jakichkolwiek stronach połączonych z tą stroną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku firma Softnauts ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów z witryny firmy Softnauts, nawet jeśli firma Softnauts lub autoryzowany przedstawiciel firmy Softnauts została powiadomiona ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie dotyczyć ciebie.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Softnauts mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Firma Softnauts nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Firma Softnauts może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na jej stronie internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Softnauts nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Softnauts nie sprawdził wszystkich witryn, do których prowadzą linki, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich powiązanych witryn. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia tej witryny przez Softnauts. Korzystanie z takiego linku odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

Softnauts może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług dla swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków świadczenia usług.

8. Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim są interpretowane, a Ty nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym Państwie lub miejscu.

Artykuł 1. Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych przez Serwis jest Konrad Przyłudzki Softnauts (zwany dalej „Administratorem”, „My”, „My”) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Słowackiego 15A/8, 31-159 Kraków, KRS:0000757027, NIP:6762557566 (zwany dalej „Serwisem”)

We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

 • pocztą - ul. Juliusza Słowackiego 15A/8, 31-159 Krakow, Poland;
 • telefonicznie - +48 795 05 05 03;
 • mailowo: contact@softnauts.com

Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w celu:

 • odpowiedzi na pytania zadawane w związku z korzystaniem przez użytkownika z formularzy kontaktowych dostępnych w softnauts.com, w tym wyskakujących okienek (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • odpowiedzi na Twoje prośby o kontakt podczas korzystania z formularzy kontaktowych w Serwisie – na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów jako administratora danych;
 • analizy sposobu korzystania z naszej Witryny i poprawy jej funkcjonowania za pomocą Google analytics i HubSpot;
 • prowadzenia komunikacji marketingowej i biznesowej – na podstawie przekazanych nam danych kontaktowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jednakże w przypadku podania takich danych, użytkownik każdorazowo oświadcza, że ​​posiada zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

Artykuł 3. Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza zakres danych podanych przez użytkownika w treści kierowanego do Administratora zagadnienia.

Dane podane przez użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu: udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania, przesyłania newslettera zawierającego informacje biznesowe dotyczące Administratora oraz produktów, usług, warsztatów i wydarzeń Administratora, realizacji procesu rekrutacji, a także co do celów statystycznych i organizacji imprez.

Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP wykorzystywane są do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Artykuł 4. Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie naszym podmiotom przetwarzającym dane, z którymi współpracujemy na podstawie umowy lub innego aktu prawnego lub na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów jako administratora danych.

Korzystamy również z zewnętrznych dostawców usług, tj. Google Analytics i HubSpot do rejestrowania i gromadzenia danych o tym, jak korzystasz z naszej Witryny. Informacje te nie są spersonalizowane i pomagają nam usprawniać funkcjonowanie Naszej Witryny.

Artykuł 5. Zewnętrzni dostawcy usług

Korzystamy również z zewnętrznych dostawców usług świadczących następujące usługi:

 • Google Analytics do rejestrowania i zbierania danych o tym, jak korzystasz z naszej Witryny. Informacje te nie są spersonalizowane i pomagają nam usprawniać funkcjonowanie Naszej Witryny
 • HubSpot do prowadzenia marketingu. Narzędzie HubSpot jest dostarczane przez HubSpot, Inc., USA i może przekazywać Twoje dane do USA.

Artykuł 6. Okres przechowywania danych i inne informacje dotyczące przetwarzania danych

 • Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w jakim zostały wysłane lub do zachowania zgodności z prawem
 • W przypadku procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany.

Artykuł 7. Twoje prawa dotyczące procesu przetwarzania przez nas danych

Masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, otrzymać kopię swoich danych osobowych;
 • uzyskać sprostowanie niedokładnych danych, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania;
 • w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są Nasze prawnie uzasadnione interesy jako administratora danych masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • cofnąć zgodę w dowolnym momencie – nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • w przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam przekazałeś prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi;
 • wnieść skargę do organu nadzorczego oraz do skutecznego środka prawnego.

W celu skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt w jeden ze sposobów wskazanych na początku niniejszego dokumentu.