aplikacja do nauki online

World Customs Organisation

Educational

World Customs Organisation (Światowa Organizacja Celna) to organizacja, której celem jest uproszczenie i ujednolicenie międzynarodowych procedur celnych. Zajmuje się także zwalczaniem przestępstw gospodarczych i przemytu. W Wyniku współpracy Softnauts i WCO powstała aplikacja do nauki online, dzięki której zarówno pracownicy służby celnej, jak i zwyczajni obywatele mogą być na bieżąco z dynamicznie zmieniającymi się procedurami prawa celnego.

Głównym celem WCO jest zwiększenie efektywności działań służb celnych oraz uproszczenie międzynarodowych procedur w taki sposób, aby były one aktualne, przejrzyste i zrozumiałe dla obywateli. W tym celu Organizacja nieustannie pracuje nad ujednolicenie prawa celnego. Głównym narzędziem służącym do klasyfikowania i określana wartości poszczególnych towarów jest System Zharmonizowany (Harmonized System). Wykorzystuje się go w ponad 200 krajach i obejmuje on aż 98% wszystkich transakcji międzynarodowych. System Zharmonizowany zawiera 21 głównych sekcji,  97 rozdziałów i 5 000 grup towarów. Kod w tym systemie ustala się na podstawie klasyfikacji przedmiotu według rozdziału, pozycji i pododdziału.

Aby dostosować się do zmian w handlu międzynarodowym System Zharmonizowany i zawarta w nim nomenklatura zmieniają się co 5 lat. Modyfikacji ulega także wycena poszczególnych przedmiotów oraz system ich klasyfikacji.

Aplikacja do nauki online - warto edukować wszystkich

WCO realizuje swoje poprzez działania edukacyjne. Organizacja kształci oficerów i pracowników służby celnej na całym świecie, ale także zwykłych obywateli. Przy tak dużej ilości materiału do przyswojenia, tradycyjne metody zdobywania wiedzy, jak choćby podręczniki, seminaria i warsztaty, nie są efektywne. Generowałyby one duże koszty, które nie przełożyłyby się na wymierne korzyści dla uczestników i użytkowników. Znaczna większość osób korzysta z niewielkiej części ogólnodostępnych informacji, najczęściej dotyczącej jedynie wąskiego zakresu wybranych zagadnień.

Dlatego też, od 2003 roku WCO stosuje różne narzędzia e-learningowe, które sprawiają, że wiedza w tej dziedzinie staje się coraz łatwiej dostępna. Jednym z nich jest aplikacja do nauki online. Została ona podzielona na dwie części - ogólnodostępną oraz dostępną jedynie dla zalogowanych użytkowników. Pierwsza część zawiera poradniki i bazy danych, a druga - narzędzia niezbędne podczas wykonywania codziennych obowiązków pracowników służb celnych.

Edukowanie obywateli w zakresie procedur celnych jest istotne, ponieważ dobrze poinformowani podróżni są lepiej przygotowani na wypadek poszczególnych procedur. To minimalizuje stres i przekłada się na lepszą współpracę ze służbami celnymi. Działania edukacyjne są opłacalne na wielu płaszczyznach - lepsze przygotowanie podróżnych skutkuje także odciążeniem pracowników służb celnych.
 

Wyzwanie

Taryfy celne zmieniają się regularnie, a zaznajomienie się z dużą ilością nowego materiału i przyswojenie nowych informacji jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania WCO oraz wszystkich innych organizacji i służb celnych. W tym celu trzeba wyszkolić liczną kadrę pracowników, którzy mieszkają w rożnych częściach świata i posługują się różnymi językami. Wiedza dotycząca procedur celnych powinna być łatwo przyswajalna i ogólnodostępna, także dla zwykłych obywateli.

Zakres prac  

UX/UI  ·  Android  ·  iOS 

Wykorzystane technologie

iOS & Android: BLoC  ·  Shared Preferences  ·  Gradient AppBar  ·  Integracja z Google Maps ·  Permission handler

Backend: PHP  ·  Symfony

Rozwiązanie

W wyniku współpracy Softnauts i World Customs Organisation powstała mobilna aplikacja do nauki online. Zawiera ona ogólnodostępne, darmowe bazy danych oraz quizy i materiały wideo. Aplikacja działa w dwóch językach - angielskim i francuskim. Są to dwa najczęściej używane języki w krajach korzystających z Systemu Zharmonizowanego. 

Aplikacja jest dostępna dla wszystkich. Posiada także dodatkowe funkcje, dla zarejestrowanych celników posiadających dedykowane konto w systemie CLiKC.
 

 

Aplikacja do nauki online - Integracja z platformą CLiKC

WCO korzystała ze zdalnego kształcenia pracowników już od 2003 roku - wykorzystywanym wówczas narzędziem była platforma CLiKC. W momencie powstawania aplikacji był to więc sprawdzony system, do którego wszyscy byli przyzwyczajeni. Nasza aplikacja do nauki online została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić stuprocentową zgodność i integrację z dotychczas istniejącym systemem. Do nowej aplikacji przenieśliśmy wszystkie istniejące dane oraz konta użytkowników powiązanych z platformą.

Quizy i materiały wideo - główne narzędzia dydaktyczne

Aplikacja do nauki online powstała z myślą o jak najbardziej efektywnym zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy. W tym celu wprowadziliśmy w niej dwie kluczowe funkcjonalności: dostęp do edukacyjnych materiałów wideo oraz quizy pozwalające na uporządkowanie zebranej wiedzy.

W tym celu zawarliśmy w aplikacji intuicyjny i czytelny odtwarzacz materiałów wideo, dzięki któremu użytkownicy mogli komfortowo zapoznać się z przygotowanymi dla nich materiałami. Przygotowaliśmy także specjalne odnośniki, które przekierowywały użytkowników do odpowiednich witryn internetowych organizacji, dzięki czemu mogli oni poszerzać swoją wiedzę dotyczącą danych zagadnień.

Aplikacja do nauki online WCO zawiera także quizy, które umożliwiają użytkownikom sprawdzenie i usystematyzowanie swojej wiedzy. Składają się one z dwóch rodzajów pytań: zamkniętych  jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych. Pytania otwarte zawierają ilustracje, przedstawiające konkretne przedmioty. Zadaniem użytkowników jest wskazanie konkretnej części kodu w Systemie Zharmonizowanym, odpowiadającej danemu przedmiotowi. Pozwala to na usystematyzowanie wiedzy pozwalającej na przyporządkowywanie poszczególnych dóbr do konkretnych kategorii i rozpoznawanie różnic pomiędzy nimi.

Postęp użytkowników zapisuje się automatycznie, dlatego mogą oni w każdej chwili wyjść z aplikacji, a gdy do niej wrócą, będą mogli kontynuować quiz od tego momentu, w którym skończyli. Aplikacja umożliwia także ponowne podchodzenie do quizów, aby pozwolić użytkownikom jeszcze lepiej usystematyzować zdobytą wiedzę.

Sprawdź również inne aplikacje biznesowe stworzone przez Softnauts:

quote

I enjoyed communication with Softnauts as they have defined processes and are always available and responsive.

Thibault Hermes, E-learning Manager, WCO

Read review on Clutch  external link