jak wydać aplikację mobilną

Jak wydać aplikację: przewodnik po procesie udanego wdrożenia aplikacji mobilnej

Aleksandra
Aleksandra, Content Writer
03.04.2024

W dzisiejszych czasach nasza zależność od urządzeń mobilnych rośnie wykładniczo. Z tego również wynika rosnące zapotrzebowanie rynku na aplikacje, które odpowiadają na wciąż zmieniające się potrzeby klientów. Strategia ta przynosi praktycznie nieskończony zakres możliwości brandingowych. 

Aby poprzeć to twierdzenie liczbami, przedstawmy teraz kilka faktów:

 • Według raportu Data AI, ogólne wydatki na sklepy z aplikacjami osiągnęły zawrotną sumę 171 miliardów dolarów.  
 • Przewiduje się, że globalne wydatki na IT osiągną 5 bilionów dolarów w 2024 roku, co stanowi wzrost o 6,8% w porównaniu do 2023 roku,
 • Liczba pobrań aplikacji również stale rośnie po spadku w 2022 roku, otrzymując ogromną sumę 257 miliardów.

Dlatego zrozumiałe jest rosnące zapotrzebowanie na agencje IT zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych. Ponieważ jednak rynek staje się jeszcze bardziej konkurencyjny niż wcześniej, musisz się przygotować. Dobrze przemyślany proces decyzyjny pozwoli ci skutecznie promować swoją aplikację i dotrzeć do odbiorców, którzy uznają twoje rozwiązania za opłacalne.

Jak skutecznie wydać aplikację? Przygotowanie przed rozpoczęciem pracy nad strategią tworzenia aplikacji - etap 1

"Sekretem parcia do przodu jest rozpoczęcie pracy. Tajemnica rozpoczęcia pracy polega na rozbiciu złożonych, przytłaczających zadań na małe, łatwe do wykonania zadania, a następnie rozpoczęciu od pierwszego z nich."

- Mark Twain

Omówmy ten skomplikowany proces krok po kroku. Stworzenie solidnych podstaw dla procesu wydania aplikacji zapewni, że dalsze kroki pójdą gładko. To zaś zwiększy szanse na to, że szybko zacznie ona generować przychody, a tym samym zwrócą się koszty związane z jej promocją i produkcją. Przygotuj się więc na drobiazgowe podejście do tego etapu - stanie się on bowiem owocny w przyszłości.

Wcześniejsze określenie celów i założeń

Sam pomysł zazwyczaj nie jest najlepszą podstawą do tworzenia aplikacji. Aby upewnić się, że stanie się ona kamieniem milowym twojego sukcesu, musisz starannie zająć się swoimi celami i zadaniami.

Proces ten powinien być dwutorowy. W końcu chcesz zapewnić swojej firmie stabilne przychody i rentowność aplikacji; z drugiej jednak strony celem aplikacji jest zaspokojenie potrzeb klientów. Ten drugi aspekt omówimy poniżej. Jeśli chodzi o ten pierwszy, zastanów się nad kontekstem, w którym działa Twoja firma, wyzwaniami, przed którymi stoisz i kierunkiem, w którym chciałbyś ją poprowadzić.

W ten sposób przeanalizujesz również sytuację rynkową, co pozwoli Ci ocenić, czy wydanie aplikacji w tym momencie jest opłacalne. Może warto poczekać na kolejny sezon? A może w Twojej branży są okresy, w których klienci są mniej aktywni niż zwykle? Weź to wszystko pod uwagę planując premierę swojej aplikacji - w ten sposób zapewnisz jej większe szanse na sukces.

Znajdź odpowiednią grupę odbiorców i propozycję wartości

Z naszego doświadczenia wynika, że najbardziej udane pomysły na aplikacje są poparte solidnymi danymi. Przed przystąpieniem do tworzenia aplikacji, warto przejrzeć Google Store i Apple App Store, aby zapoznać się ze statystykami i zobaczyć, jak klienci traktują te produkty. Zbieranie takich informacji jest niezbędne do określenia, co jest obecnie trendy i prognozowania prawdopodobnego popytu na usługi w danej branży.

Ponownie, poprzyjmy nasze twierdzenia wiarygodnymi danymi. Raport Statista sugeruje, że jeśli chodzi o zatrzymanie użytkowników, zdecydowana większość z nich ma trudności z utrzymaniem stabilności.  Tylko od 1,5% do 11,3% użytkowników kontynuuje korzystanie z aplikacji 30 dni po instalacji. Odsetek ten prowokuje nas do zadania ważnego pytania - gdzie tkwi sekret aplikacji często używanych przez ich odbiorców? 

Odpowiedź tkwi w prawidłowo przeprowadzonych badaniach użytkowników. Istnieje wiele metod pozyskiwania wartościowych danych, z których najbardziej znane to:

 • ankiety,
 • analiza opinii,
 • grupy fokusowe,
 • testy produktów.

Zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe powinny się uzupełniać, pozwalając zobaczyć wieloaspektowy obraz tego, jak wygląda rynek i na co zareagowałby z entuzjazmem. 

Pamiętaj: każde z narzędzi powinno dotyczyć odpowiedniego etapu rozwoju aplikacji. W ten sposób zapewnisz swoim odbiorcom funkcje zorientowane na użytkownika wraz z doskonałym projektem.  W ten sposób zapewnisz swoim odbiorcom funkcje zorientowane na użytkownika wraz z doskonałym wyglądem. Twoja aplikacja będzie również ewoluować zgodnie z rynkowymi fluktuacjami, pozwalając jej na utrzymanie odpowiedniego poziomu popularności.

Dokładnie oblicz swój budżet

Fazę ideacji wieńczy określenie kosztów uruchomienia MVP. Opisujemy ten proces szczegółowo w naszym artykule na blogu na temat różnic między typami umów na tworzenie aplikacji. Stworzenie odpowiedniego budżetu wymaga kilku kroków, które obejmują: 

 • Określenie wymagań projektu. W tym miejscu określamy niezbędne funkcje, projekt i branding, które pozwolą Twojej aplikacji wyróżnić się na rynku.
 • Wybór członków zespołu programistów.  Masz możliwość wyboru wewnętrznego lub zewnętrznego procesu tworzenia aplikacji.
 • Stworzenie wstępnej wyceny projektu aplikacji. Weź pod uwagę złożoność projektu, a także wynagrodzenia, opłaty dla dostawców, a także dodatkowe koszty oprogramowania i sprzętu, które można przewidzieć.
 • Uwzględnienie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem aplikacji na rynku. Obejmują one koszty utrzymania, marketingu lub opłat hostingowych.

Jak wybrać najbardziej wiarygodne wskaźniki, aby zapewnić, że aplikacja otrzyma najlepsze możliwe uznanie? Rozważ wybór mierzalnych celów skoncentrowanych na jej uruchomieniu. Wśród najbardziej realnych preferujemy te, które podkreślają średni wskaźnik aktywnych instalacji aplikacji. W ten sposób możesz wykorzystać takie informacje, jak wskaźnik retencji, średnia ocena na rynku, a także przychody generowane ze sprzedaży aplikacji, jeśli zdecydujesz się na taki model biznesowy.

Możesz zagłębić się w proces tworzenia budżetu na rozwój oprogramowania, korzystając z poniższych artykułów:

 • Koszt tworzenia aplikacji internetowych,
 • Koszt opracowania aplikacji mobilnej,
 • Koszt tworzenia stron internetowych.

Tworzenie harmonogramu wydania aplikacji

Jedną z najważniejszych rzeczy w zarządzaniu projektem jest stworzenie aktualnego, opartego na rzeczywistości harmonogramu. W ten sposób można zachować kontrolę nad zakresem każdego etapu tworzenia aplikacji.

Czas wymagany do pomyślnego uruchomienia aplikacji może się różnić ze względu na złożoność aplikacji i technologię zastosowaną podczas projektu. Jednak wielkość zespołu i poziom wiedzy jego członków również odgrywają kluczową rolę w określaniu harmonogramu uruchomienia aplikacji.

Aby otrzymać dokładny harmonogram udanego uruchomienia aplikacji mobilnej, skontaktuj się z nami. Dzięki naszym programistom aplikacji mobilnych i menedżerom ds. rozwoju biznesu otrzymasz wycenę wraz z dokładnym harmonogramem dostosowanym do Twoich potrzeb.

Znajdź sposób na dotarcie do odbiorców - skuteczna strategia marketingu oprogramowania

Stworzenie aplikacji to dopiero pierwszy krok. Twoja strategia uruchomienia powinna obejmować odpowiednią strategię marketingową, aby ostatecznie dotrzeć do pożądanej grupy odbiorców. Zagłębimy się w tę kwestię, ponieważ często staje się ona przyczyną upadku nawet bardzo obiecujących, dobrze opracowanych MVP.

Aby proces uruchamiania aplikacji mobilnej przebiegał sprawnie, należy rozważyć kilka aspektów związanych z marketingiem:

 • Określenie kryteriów sukcesu,
 • Wybór atrakcyjnego modelu cenowego,
 • Opracowanie markowych zrzutów ekranu i wizualizacji do celów promocyjnych,
 • Nagranie filmu promocyjnego,
 • Budowanie i utrzymywanie obecności w mediach społecznościowych.

Określ kryteria sukcesu - by żadna statystyka nie pozostała niezauważona

Pierwszą zasadą skutecznych praktyk marketingowych jest uczynienie każdego działania wymiernym. Postępuj zgodnie z nią podczas wydawania aplikacji mobilnej na rynek, zaczynając od wyboru kryteriów jej sukcesu. Ich wybór zależy głównie od celów biznesowych aplikacji. Jak już wspomnieliśmy, ich jasne zdefiniowanie będzie miało ogromny wpływ na dalsze losy projektu.

Wśród takich kryteriów najczęściej wybierane są:

 • Pozyskanie - oznaczające liczbę nowych pobrań w jasno określonych ramach czasowych;
 • Retencja - opisująca liczbę użytkowników końcowych, którzy będą korzystać z aplikacji po określonym czasie;
 • Wskaźnik aktywacji - określający liczbę użytkowników, którzy zdecydowaliby się rozpocząć bezpłatny okres próbny aplikacji lub wziąć udział w akcji zdefiniowanej przez Ciebie jako kamień milowy;
 • Wskaźnik rezygnacji - liczba użytkowników, którzy wycofują się i odinstalowują aplikację.


Wybierz model cenowy, aby zoptymalizować przychody z aplikacji
Jednym z najważniejszych zadań we wstępnych wysiłkach podczas tworzenia strategii monetyzacji i marketingu aplikacji jest wybór modelu cenowego. Etap ten obejmuje decyzję o sposobie otrzymywania przychodów generowanych przez aplikację. Ma to również duży wpływ na sposób prezentacji jej funkcji i funkcjonalności. W związku z tym należy wziąć to pod uwagę, ponieważ niewłaściwy krok może spowodować, że aplikacja nie zyska uznania wśród użytkowników.

Jak widać, wybór odpowiedniego modelu monetyzacji aplikacji ma wpływ na cały proces jej tworzenia. Wśród najpopularniejszych opcji znajdują się

 • Darmowy - użytkownicy mogą pobrać Twoje rozwiązanie ze sklepu z aplikacjami za darmo. Proces monetyzacji odbywa się za pomocą reklam lub innych form strategii.
 • Płatna - aplikacja jest dostępna w sklepie za określoną sumę pieniędzy.
 • Freemium - aplikacja jest dostępna w sklepie za darmo, ale jej funkcje są ograniczone. Aby cieszyć się pełnym zakresem funkcji, użytkownik musi dodatkowo zapłacić.

Od wideo po grafiki - tworzenie materiałów marketingowych

Załóżmy, że Twoja aplikacja zawiera wiele przydatnych i dobrze przemyślanych funkcji. Aby jednak zaprezentować ją w najbardziej atrakcyjny sposób, potrzebujesz markowego zestawu marketingowych materiałów wizualnych, które pomogą w budowaniu świadomości marki wokół Twojej aplikacji. Od projektu UX po ikony, markowe grafiki i logo - będą one odgrywać ważną rolę w optymalizacji profilu w sklepie z aplikacjami.

Rozważając swoje podejście marketingowe, należy również wziąć pod uwagę konieczność stworzenia strony internetowej dla swojej aplikacji. Pozwoli to na stworzenie wielokanałowej strategii promocyjnej i dotarcie do odbiorców z różnych punktów widzenia.

Połącz swoją aplikację z Twoimi użytkownikami za pośrednictwem mediów społecznościowych

Strategia marketingowa w mediach społecznościowych to wyzwanie, którego znaczenie jest, niestety, często niedoceniane. Ponieważ wybór odpowiedniego medium do promowania swoich rozwiązań może skutkować dotarciem do odbiorców, którzy je docenią, nie należy lekceważyć siły oddziaływania tego typu kanałów komunikacji.

Media społecznościowe są szczególnie cenne ze względu na analityczne wskaźniki, które oferuje współpracującym z nimi brandom. Mając wystarczającą wiedzę i odpowiednio zdefiniowaną grupę odbiorców, możesz wykorzystać je do dotarcia do osób, których wiek lub obszar zainteresowań obejmuje to, co oferujesz.

Należy również pamiętać, że różne media mogą mieć kompletnie odmienne charaktery - a co za tym idzie, być skuteczne w różnych sferach oddziaływania. Przykładowo, Linked In skupia się głównie na kwestiach związanych z biznesem. Jest to idealne medium do pochwalenia się swoją profesjonalną wiedzą, ale jeśli celujesz w tańszą i bardziej nieformalną platformę, rozważ skorzystanie z innych mediów społecznościowych.

Etap 2: Opracowanie aplikacji mobilnej - najważniejsze kroki przed wydaniem aplikacji

Gratulujemy - właśnie wykonaliśmy gruntowny fundament, dzięki czemu możemy przystąpić do dalszych kroków prowadzących do udanego wdrożenia aplikacji mobilnej. Teraz większość pracy spoczywa w rękach software house’u, której powierzyłeś realizację projektu.

Nie oznacza to jednak, że musisz biernie czekać na owoce pracy deweloperów w kolejnych tygodniach. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci byli na bieżąco. W ten sposób informujemy Cię na bieżąco o postępach projektu - a my możemy polegać na Twojej perspektywie na niuanse związane z charakterystyką Twojego sektora.
Projektowanie i prototypowanie rozwiązań

Mając wszystkie obszerne dane pozyskane w poprzednich krokach, możemy teraz przystąpić do przygotowania rozwiązań dostosowanych do potrzeb Twojej aplikacji. Harmonogram tego etapu w dużym stopniu zależy od złożoności aplikacji i wymaga współpracy między zespołem ds. rozwoju biznesu a naszymi projektantami UX i UI. 

Prototypowanie i wireframing nie wiążą się z tworzeniem ostatecznej wersji produktu.  Są one raczej wskazówkami dotyczącymi pożądanego kształtu produktu końcowego. Nie zawierają one określonych szczegółów graficznych ani czcionek, zamiast tego oferują podstawowe założenia dotyczące funkcjonalności aplikacji.

Do tworzenia szkieletów i prototypów nasi projektanci używają głównie programu Figma. 

Tworzenie aplikacji

Przyszła kolej na naszych programistów aplikacji mobilnych. Kodują oni rozwiązania przedstawione w prototypie, aby włączyć je do podstawowych funkcji programu. 

Przebieg tego etapu zależy od ogólnych decyzji projektowych podjętych na wcześniejszych etapach projektu. Mają one również wpływ na przewidywany harmonogram.   

Przetestuj swoją aplikację, aby zapewnić jej płynne wdrożenie

Nadanie priorytetu stabilności i bezpieczeństwu podczas tworzenia aplikacji jest kluczowym czynnikiem do tego, by zagwarantować płynne i satysfakcjonujące wrażenia z korzystania z proponowanych dla Ciebie rozwiązań. Tym zadaniem zajmie się zespół doświadczonych testerów i specjalistów QA, którzy zidentyfikująi rozwiążą wszelkie potencjalne problemy. Rozumieją oni, jak ważne jest dostarczenie produktu spełniającego najwyższe standardy wydajności i bezpieczeństwa.

Optymalizacja słów kluczowych pod kątem SEO i App Store

Nawet najbardziej innowacyjne rozwiązania mogą pozostać niezauważone, jeśli nie są odpowiednio promowane. Jednym z najważniejszych i niestety często pomijanych działań, jakie można podjąć, jest umieszczenie słów kluczowych w nazwie i opisie aplikacji podczas publikowania produktu na rynku aplikacji. Optymalizacja uruchomienia aplikacji mobilnej w tym kontekście pozwala zmierzyć zdefiniowane wcześniej cele, a także dotrzeć do odbiorców, którzy będą cieszyć się prezentowanymi rozwiązaniami. 

Wdrożenie aplikacji mobilnej

Nadszedł dzień premiery! Choć jest to okazja do świętowania, nie oznacza to jeszcze końca pracy wokół Twojej aplikacji. Aby pomyślnie ją wydać i wypromować, odbiorcy muszą się zapoznać z informacjami o Twoich rozwiązaniach, najlepiej opakowanych w atrakcyjne treści. W zależności od rodzaju oprogramowania i odbiorców, formy komunikacji mogą być odmienne. Miej to na uwadze, tworząc strategię marketingową.

Beta Launch: Testowanie aplikacji przed jej wydaniem

Gdy aplikacja jest gotowa do uruchomienia, prawdopodobnie z niecierpiliwością oczekujesz momentu, w którym przesyłasz ją do Apple App Store i Sklepu Play. Warto jednak przedstawić wstępną wersję finalną starannie dobranej grupie docelowej beta testerów. Do tego etapu można podejść na dwa sposoby:

 • Udostępniasz własną wersję beta programu swoim testerom,
 • Można też skorzystać z takich narzędzi jak Google Play Console czy Apple TestFlight.

W ten sposób można przetestować skuteczność rozwiązań zaimplementowanych w Twojej aplikacji na kilka tygodni przed jej ostateczną premierą.

Optymalizacja App Store - najlepszy sposób na promocję aplikacji w sklepie

Będąc w przededniu premiery aplikacji, warto upewnić się, że wszystkie materiały niezbędne do promocji produktu są pod ręką. Chociaż ich forma będzie zależeć przede wszystkim od wybranej strategii marketingowej, postanowiliśmy pokrótce przedstawić niektóre z najpopularniejszych działań, które zwykle wykonujemy podczas premiery aplikacji mobilnej:

 • Testing: Czy Twoja aplikacja jest stabilna? Czy zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa? Czy jej funkcje będą prawidłowo służyć klientom? Jeśli tak, Twoja aplikacja jest gotowa do pracy!
 • Analityka aplikacji: Konieczne jest obserwowanie zachowań użytkowników aplikacji, aby na ich podstawie podejmować decyzje biznesowe. Aby wprowadzić je w czyn, skonfiguruj trackery i upewnij się, że widoki, filtry i inne opcje są odpowiednio uruchomione.
 • Media społecznościowe: Upewnij się, że Twoje kanały marketingowe są przygotowane i gotowe do promowania aplikacji po jej uruchomieniu.
 • Strona internetowa i landing page: Czy Twoja witryna działa? Czy zoptymalizowałeś jej zawartość pod kątem SEO? Czy tytuł aplikacji zawiera odpowiednie słowa kluczowe? Czy szybkość strony pozwala na wygodne i wydajne wyszukiwanie?
 • Materiały prasowe: Aby pomyślnie uruchomić aplikację, musisz mieć dobrze dobrany zestaw materiałów prasowych. Powinien on zawierać najważniejsze wizualne elementy strategicznych zasobów marketingowych, w tym zrzuty ekranu, dema wideo, logo w różnych wariantach kolorystycznych, a także notkę prasową i informacje o firmie. 
 • Zwiastun wideo: Film wideo zapewnia odbiorcom szybkie podsumowanie funkcji aplikacji, co pozwala cieszyć się wysokim wskaźnikiem organicznego pobierania produktu.
 • Powiadomienia push: Pozwala utrzymać zaangażowanie odbiorców dzięki regularnym informacjom o aktualizacjach aplikacji

Jak uruchomić aplikację na Androida? Najlepsze praktyki dla sklepu Google Play

Każdy sklep z aplikacjami ma swoje wytyczne dotyczące przesyłania, których należy przestrzegać. Android App Store to potężna platforma z ponad 111,3 miliardami pobrań w 2021 roku [3]. To, wraz z łatwiejszą konfiguracją niż Apple App Store, sprawia, że jest to platforma niezwykle popularna wśród dystrybutorów.


Zobaczmy, jak przygotować aplikację w Google Pay, aby zoptymalizować jej pobieranie i wskaźnik retencji:

 • Utwórz dwa konta: konto dewelopera w Konsoli Google Play wraz z kontem Google pod nazwą Twojej firmy;
 • Pokryj płatność za konto i wypełnij szczegóły, aby zakończyć proces rejestracji konta developera;
 • Teraz wypełnij informacje dotyczące dystrybucji aplikacji i materiałów marketingowych;
 • Prześlij kompilację do Konsoli Google Play i skonfiguruj politykę prywatności;
 • Skonfiguruj konto pod kątem sprzedaży. Ten etap obejmuje subskrypcje lub zakupy w aplikacji, które zaplanowałeś w fazie strategii monetyzacji;
 • Wyślij kompilacji do Google Play.

Jak uruchomić aplikację na iOS? Skuteczna optymalizacja Apple App Store

Jak podano w LifeWire [4], w 2020 r. w App Store dostępnych było łącznie 180 000 aplikacji. W porównaniu do Google Play liczba ta może wydawać się nieco rozczarowująca. Jednak iOS App Store jest powszechnie znany ze swoich surowych zasad dotyczących standardów, które muszą spełniać wyświetlane tam aplikacje. Dlatego też w przypadku oprogramowania zaprojektowanego specjalnie dla tej platformy, przestrzeganie wytycznych jest obowiązkowe - i często wymagające pod względem ich wdrożenia.

Ta skrupulatność jest jednak nagradzana. Gdy aplikacja znajduje swoje miejsce w sklepie iOS, statystycznie rzecz biorąc, cieszy się częstszym współczynnikiem użycia niż jej odpowiedniki w Google Play. Dlatego zalecamy korzystanie z tego rozwiązania, jeśli chcesz promować unikalną aplikację z przemyślanymi funkcjami.

Przeanalizujmy teraz ten proces i zobaczmy, jak skutecznie uruchomić aplikację w iOS App Store:

 1. Utwórz konto dewelopera i uzyskaj dostęp do App Store Connect
 2. Utwórz nową aplikację i wypełnij stronę produktu
 3. Ustaw role, certyfikaty, identyfikatory i profile 
 4. Prześlij kompilację aplikacji 
 5. Przetestuj swoją aplikację 
 6. Wypełnij informacje o wersji 
 7. Wybierz datę wydania 
 8. Ustaw klasyfikację wiekową 
 9. Prześlij aplikację do recenzji.

Poinformowanie influencerów i prasy o premierze aplikacji

Przed premierą należy przygotować partnerów do wydania materiałów prasowych i udostępnienia treści promocyjnych za pośrednictwem wcześniej zaplanowanych kanałów marketingowych. W ten sposób można osiągnąć dwie rzeczy:

przyciągnięcie uwagi przedstawicieli mediów,
pozyskanie odbiorców.

Komunikaty prasowe mają kluczowe znaczenie dla premiery aplikacji. Przyciągający uwagę nagłówek, przekonująca narracja i jasny opis aplikacji z klarownym CTA są niezbędne - podczas gdy udana dystrybucja wymaga równowagi między usługami newswire a ukierunkowanym zasięgiem. Warto rozważyć mierzenie ich wpływu za pomocą wskaźników KPI i narzędzi do śledzenia, aby ocenić zaangażowanie mediów, wzmianki w mediach społecznościowych i wpływ na rynek - a tym samym skutecznie przygotować strategię na przyszłe przedsięwzięcia.

Jak pomyślnie wydać aplikację? Podsumowanie

Aby osiągnąć udane uruchomienie aplikacji mobilnej, niezbędne jest planowanie strategiczne, współpraca między zespołami projektowymi i programistycznymi oraz skuteczny marketing. Aby przygotować grunt pod sukces, konieczne jest dokładne określenie celów, odbiorców i budżetu oraz przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań rynkowych. Podczas rozwoju należy nadać priorytet stabilności, bezpieczeństwu i projektowaniu zorientowanemu na użytkownika. W toku premiery zaś należy wykorzystać kombinację kanałów marketingowych, zaangażować influencerów i skutecznie komunikować się z docelowymi odbiorcami, aby zwiększyć liczbę pobrań i wynieść aplikację na szczyt. 

Dzięki starannej realizacji i skupieniu się na dostarczaniu wartości użytkownikom, możesz w pełni wykorzystać potencjał swojej aplikacji w stale zmieniającym się cyfrowym środowisku. 


 

newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi wpisami

Otrzymuj powiadomienia, gdy zostaną opublikowane nowe artykuły. Zawsze możesz wypisać się z listy.

Firma Softnauts zobowiązuje się do przetwarzania powyższych informacji. Przeczytaj Politykę Prywatności