proof of concept w branży IT

Czym jest Proof of Concept w rozwoju oprogramowania?

Aleksandra
Aleksandra, Content Writer
27.10.2022

W obszarze projektowania i rozwoju produktów cyfrowych często można spotkać się z terminem "proof of concept" (POC). Zazwyczaj pojęcie to odnosi się do konkretnego etapu implementacji funkcji, biblioteki lub wykorzystania algorytmu. Dziś zajmiemy się tym tematem i wyjaśnimy, jak to rozwiązanie wpłynie na rozwój aplikacji.

Spis treści:

 1. Proof of concept - definicja
 2. Dlaczego warto wdrożyć PoC?
 3. Kiedy potrzebujemy Proof of Concept?
 4. Jak stworzyć Proof of Concept?
 5. Tworzenie PoC dla Twojej nowej aplikacji

Proof of concept - definicja

Zacznijmy od podstawowego omówienia. Proof of Concept to metodologia testowania pozwalająca udowodnić, że nasz pomysł na rozwiązanie ma solidne podstawy merytoryczne. Takie podejście może zaoszczędzić nam wiele czasu i pieniędzy na nieopłacalnych pomysłach, które nie uwzględniają potrzeb naszego klienta. 

Obecnie rynki ulegają gwałtownym wahaniom. Z tego powodu początkowy pomysł na podejście do konkretnych rozwiązań może nie wytrzymać próby czasu. Zamiast poświęcać ogromne nakłady pieniędzy i energii na tworzenie rozwiązań przeznaczonych dla wciąż kształtującego się rynku, możemy ułatwić sobie pracę przeprowadzając skuteczny PoC. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nasz produkt trafi do grupy docelowej.

Przyjrzyjmy się pytaniom, na które odpowiada Proof of Concept. W ten sposób dokładniej zrozumiemy jego użyteczność podczas projektu. 

 • Jakiego problemu dotyka projekt?
 • Jaki jest zasięg projektu?
 • Jakie technologie powinny pokryć potrzeby projektu?
 • Jakie są jego ramy czasowe i ograniczenia budżetowe?
 • Na jaki feedback od interesariuszy możemy liczyć?

Częstym błędem jest zrównywanie PoC z Minimal Viable Product lub Prototypem. Pojęcia te są dość mocno powiązane. Odnoszą się one jednak do różnych etapów rozwoju projektu - a więc służą różnym celom. Przyjrzyjmy się teraz każdemu z tych terminów i poznajmy różnice między nimi.

Minimal Viable Products a Proof of Concept

Minimal Viable Product (skrót - MVP) to wczesna wersja produktu, która zawiera kluczowe funkcjonalności. Jej celem jest zebranie informacji zwrotnej od klientów na wczesnym etapie produkcji, dzięki czemu zespół programistów może wdrożyć realne rozwiązania podążające za potrzebami rynku.

MVP to produkt już dostępny na rynku i generujący podstawowy dochód. Posiada również modułową strukturę, aby ułatwić zmiany wymagane do ulepszenia produktu. 

W skrócie, PoC to pomysł na rozwiązanie, a MVP to realizacja takich pomysłów.

Proof of Concept a prototyp

Główna różnica pomiędzy PoC a prototypem leży w ich etapach rozwoju. PoC jest elementem początkowych etapów projektu, po nim następuje proces prototypowania.

Wynika to z celu obu etapów projektu. PoC ma na celu udowodnienie wykonalności projektu, natomiast prototyp sprawdza wizualną realizację pomysłu.

Prototyp wykorzystuje idee stojące za PoC i implementuje najbardziej realne narzędzia, aby stworzyć przybliżony model aplikacji. Wyznacza on ścieżkę UX dla oprogramowania - od struktury po funkcje i ruch użytkowników.

Dlaczego warto wdrożyć PoC?

PoC to rozwiązanie, które gwarantuje Tobie i Twoim interesariuszom, że idea stojąca za Twoją aplikacją odpowiada na potrzeby odbiorców. To twardy dowód na to, że dostarczasz rentowny produkt, który w istocie stymuluje Twój biznes.

Według raportu PrintJury, spośród nowopowstałych startupów doświadczających bankructwa około 34% twierdzi, że ich problemy mają źródło w inwestycji w produkt nie odpowiadający potrzebom rynku.

Podstawowym celem Proof of Concept jest potwierdzenie, czy wdrożone rozwiązanie spełni założone cele. Opcja ta pozwala na potwierdzenie wykonalności pierwotnego pomysłu. Tworzenie Proof of Concept stanowi również okazję do przetestowania wybranej technologii w celu zapewnienia jej udanego wdrożenia. W efekcie powstaje rozwiązanie, które może już spełniać swoją rolę - często jednak jest jeszcze dalekie od docelowego projektu.

Możliwości techniczne

Podstawowym celem przeprowadzenia PoC jest sprawdzenie wykonalności projektu. Dotyczy to również naszego planu wdrożenia poszczególnych technologii. Takie rozwiązanie zapewni najbardziej efektywne wykorzystanie narzędzi programistycznych do osiągnięcia założonych celów.

Rzetelne dane dotyczące ograniczeń produktu

Każdy pomysł ma swoje plusy i minusy. Sprawdzenie ograniczeń produktu na wczesnym etapie rozwoju to świetny sposób na sprawowanie kontroli nad całym procesem rozwoju oprogramowania. Dzięki temu możemy wybrać najbardziej optymalną drogę do wydania stabilnej, dopracowanej aplikacji.

Efektywne zarządzanie budżetem

Proof of Concept to solidna podstawa, która umożliwia racjonalne zarządzanie budżetem Twojej firmy. Dzięki niemu Twoi inwestorzy mają pewność, że środki finansowe spełniają ich wymagania budżetowe. Dlatego zalecamy tworzenie PoC szczególnie przy realizacji dużych, kosztownych projektów.

Zaprezentowanie know-how funkcjonalności aplikacji

Udane PoC to doskonała prezentacja narzędzi i koncepcji stojących za Twoim projektem. Twoi inwestorzy potrzebują solidnych dowodów, aby powierzyć nam swoje środki. PoC jest właśnie tym - opartą na danych prezentacją narzędzi i bodźców, które uzasadniają wdrożenie danych rozwiązań w kontekście panujących warunków rynkowych.

Szybsze wydanie aplikacji

PoC ułatwia ustalenie przyszłego kierunku działań dotyczących miejsca realizacji projektu. Metodyka PoC upraszcza identyfikację potencjalnych zagrożeń i właściwe ich uwzględnienie. W ten sposób unikamy niespodziewanych sytuacji, które mogą negatywnie wpłynąć na ostateczne wydanie produktu.

Kiedy potrzebujemy Proof of Concept?

Metodyka PoC okazuje się niezwykle przydatna, gdy projekt dotyczy innowacyjnych rozwiązań, które nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia u konkurencji. Ponadto jest to potężne źródło informacji w przypadku wieloetapowych wdrożeń charakteryzujących się czasochłonnością i wysokim poziomem złożoności. PoC pozwala na wyeliminowanie nietrafionych rozwiązań, co przekłada się na efektywne zarządzanie zasobami czasowymi i pieniężnymi.

Jak stworzyć Proof of Concept?

Podstawą do stworzenia udanego PoC jest przestrzeganie dobrych praktyk programistycznych i dokładna dokumentacja przebiegu procesu. Powinna ona zawierać szczegółowe wymagania projektowe, cele oraz podział ról dla specjalistów biorących udział w procesie tworzenia. 

Istnieje pięć kroków, które należy wykonać podczas tworzenia realnego Proof of Concept. Wymieńmy je i opiszmy, aby dokładnie zrozumieć ten złożony temat. 

Określenie celu

Początkowy pomysł na projekt często wynika z pewnych założeń. Aby je zweryfikować, musimy odpowiednio ukierunkować nasze podejście. Opierając się o dane, mamy lepszą kontrolę nad procesem wdrożenia, co przekłada się na stworzenie narzędzia, które spełnia swoją rolę na niestabilnym rynku. 

Znajdź pomysł na rozwiązanie

Naszym kolejnym krokiem jest ideacja (ang. ideation). Ten etap wymaga ścisłej współpracy zespołu. Najbardziej realne rozwiązania są często wynikiem dobrze przeprowadzonej sesji burzy mózgów. W branży IT możemy podejść do problemu z wielu perspektyw. Dlatego tak ważne jest odpowiednie mapowanie wykonane przez ekspertów w swojej dziedzinie. 

Stwórz prototyp

Nadszedł czas, aby wprowadzić nasze pomysły w życie! Nasz dział UX dobiera najkorzystniejsze rozwiązania dla Twojej aplikacji. Prototyp obejmuje kilka aspektów projektu, m.in:

 • ścieżkę użytkownika,
 • uwzględnienie wszystkich niezbędnych funkcjonalności,
 • rozwiązania UX i UI.

Możemy spotkać się z takimi obrazami w postaci schematu (ang. wireframe), makiety (ang. mockup) czy nawet szkicu. Proces ten ma na celu przygotowanie rozwiązań do zaprezentowania ich odbiorcom.

Zebranie informacji zwrotnej - testowanie prototypu

Dotychczasowe etapy projektu skupiały się na działaniach wewnętrznych. Ten moment jest jednak inny. Badamy, czy nasi odbiorcy i interesariusze aprobują to, jak planujemy realizować nasze rozwiązania. W tym celu pokazujemy prototyp obu grupom i zapisujemy ich wrażenia na jego temat.

Testy prototypów zapewniają nam informacje zwrotne oparte na danych, które pomagają utrzymać intuicyjność i prostotę obsługi naszej aplikacji. Możemy również zidentyfikować przeoczone problemy, które mogłyby spowolnić dalszy rozwój oprogramowania. Ten etap może być powtarzany kilka razy, aby uzyskać optymalne rezultaty.

Tworzenie mappingu

Ostatni etap procesu tworzenia PoC wymaga stworzenia dokładnej mappingu. Ten fragment dokumentacji stanowi solidny fundament dla przyszłego rozwoju aplikacji. Jest to jednocześnie spójna prezentacja, która może ułatwić negocjacje z potencjalnymi klientami i inwestorami.

Mapping taki powinien zawierać kilka elementów. W jego skład wchodzą:

 • przedstawienie celów i założeń,
 • szczegółowy opis rozwoju rozwiązania,
 • zamierzone sukcesy i ostateczne rezultaty.

Tworzenie PoC dla Twojej nowej aplikacji

Proof of Concept jest podstawą do skutecznego wdrożenia funkcjonalności kluczowych dla projektu. Metodologia ta sprzyja innowacyjnym projektom i przynosi wiele korzyści zarówno w procesie programowania, jak i w biznesie. Jako źródło informacji zwrotnej opartej na danych, PoC pozwala uchronić firmy przed ryzykownymi inwestycjami.

Chcecie skorzystać z korzyści wnoszonych przez rozwiązania Proof of Concept w swojej firmie? Zapoznajcie się z ofertą Softnauts w kwestii outsourcingu IT.

A jeśli interesuje Cię, w jaki sposób możesz zwiększyć szanse Twojego biznesu na rynku, zobacz co ma do zaoferowania nasz Software House Kraków!

newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi wpisami

Otrzymuj powiadomienia, gdy zostaną opublikowane nowe artykuły. Zawsze możesz wypisać się z listy.

Firma Softnauts zobowiązuje się do przetwarzania powyższych informacji. Przeczytaj Politykę Prywatności