wycena wytworzenia oprogramowania - fixed price vs time and material

Kontrakty Fixed Price i Time and Material - jakie czynniki wpływają na koszt wydania aplikacji?

Aleksandra
Aleksandra, Content Writer
01.12.2023

Dzisiejszy rynek pełen jest innowacyjnych rozwiązań w praktycznie każdej dziedzinie. Aby mieć pewność, że jesteś o krok przed konkurencją, możesz dojść do wniosku, że najlepszym sposobem na to jest rozwój własnego oprogramowania. Jakość ma jednak swoją wartość. Istnieje wiele czynników wpływających na ostateczny koszt tworzenia oprogramowania, o których wielu klientów dowiaduje się w trakcie swoich doświadczeń z branżą IT. Chcemy ułatwić ci ten proces, by cena naszych usług była dla Ciebie przejrzysta, a system wyceny - jasny i zwięzły. 

Ten artykuł odkrywa różne czynniki, które wpływają na ostateczny koszt tworzenia oprogramowania. Chcemy wyposażyć Cię w tę wiedzę, aby zapewnić, że Twoje decyzje biznesowe dotyczące szacowania kosztów będą oparte na rzetelnych informacjach, a Ty - jako nasz klient - zadowolony ze świadczonych usług. Zagłęb się w szczegóły i dowiedz się, jak w przybliżeniu oszacować cenę tworzenia oprogramowania na zamówienie!

Różne czynniki wpływające na szacunkowy koszt wyceny oprogramowania

Różnorodność czynników wpływających na koszt tworzenia oprogramowania utrudnia przygotowanie przybliżonej wyceny. Przyjrzyjmy się teraz kilku z nich, aby przygotowanie do procesu tworzenia oprogramowania stało się bardziej przejrzyste.

W tym miejscu możemy zacząć od podzielenia tych przyczyn na dwie odrębne kategorie:

 • czynniki związane z rozwojem projektu, 
 • czynniki związane z działaniem Twojej aplikacji.

Pierwsza kategoria obejmuje wszystko, co wiąże się z kosztami ogólnego rozwoju projektu. Obejmują one czynniki związane z siłą roboczą, takie jak poziom stażu deweloperów lub podejście do tworzenia kodu.

Druga kategoria, która również wpływa na koszt rozwoju oprogramowania, składa się z czynników bardziej związanych z konkretnymi potrzebami aplikacji. Są one w większości zależne od uwarunkowań rynkowych i indywidualnych potrzeb klienta.  

Czynniki związane z rozwojem, które mogą wpływać na koszt oprogramowania

Rozmiar projektu oprogramowania

Pierwszym czynnikiem wpływającym na koszt usług tworzenia oprogramowania na zamówienie jest wielkość projektu. Na przykład stworzenie pełnoprawnej platformy zakupowej z integracją widżetów mediów społecznościowych zaangażuje więcej osób niż stworzenie prostej strony internetowej.

Zaangażowani pracownicy 

Czynnik ten może obejmować poziom stażu osób zaangażowanych w projekt, ich liczbę i przypisane role. W zależności od zakresu projektu, może pojawić się potrzeba zaangażowania bardziej rozbudowanego zespołu.

Lokalizacja dostawcy usług outsourcingowych

Kolejnym aspektem wartym rozważenia jest lokalizacja zespołu programistów - zwłaszcza, gdy część pracowników pochodzi z usług outsourcingowych. Wygląda na to, że Polska stała się godnym zaufania ośrodkiem outsourcingu utalentowanych programistów, których zatrudnienie może być warte rozważenia. Dowiedz się o korzyściach płynących ze współpracy z nimi z naszego artykułu na blogu.

Tworzenie aplikacji internetowych lub mobilnych - kluczowe czynniki wpływające na ostateczny koszt

Funkcjonalność aplikacji

Być może twoja aplikacja musi zawierać ogromną liczbę poziomów lub modułów. Może Twoje rozwiązania powinny działać w pełni w chmurze? A co z aplikacjami stworzonymi specjalnie do pracy w środowisku lokalnym? Takie informacje będą miały ogromny wpływ na całkowity koszt oprogramowania. Dlatego też należy je uwzględnić podczas negocjacji z firmami tworzącymi oprogramowanie. 

Integracja oprogramowania

Rosnąca liczba dedykowanych rozwiązań cyfrowych wymaga integracji z innym oprogramowaniem. Poziom integracji może być różny:

 • Integracja jednokierunkowa,
 • Integracja dwukierunkowa,
 • Współdzielone bazy danych,
 • Niestandardowe rozwiązanie integracyjne,
 • Gotowe rozwiązanie ESB (Enterprise Service Bus).

Przekłada się to bezpośrednio na rozmiar oprogramowania, co z kolei wpływa na ostateczny koszt jego rozwoju.

User Experience

Aby wyposażyć naszych programistów we wszystkie niezbędne dane i wskazówki, nasi eksperci UX biorą udział w projekcie. Obejmuje to kilka kroków, w tym:

 • Określenie krótko- i długoterminowych potrzeb przedsiębiorstwa oraz - co za tym idzie - planowanego produktu;
 • Zbieranie informacji dotyczących funkcji aplikacji i wymagań technicznych;
 • Planowanie interakcji z użytkownikami na poziomie systemowym;
 • Tworzenie mappingu projektu;
 • Oszacowanie kosztów produktu i wydatków na zasoby;
 • Ocena ryzyka i czynników wpływających na rozwój oprogramowania

Migracje

Nasi klienci decydują się na migrację swoich baz danych z kilku powodów. Czasami chcą przyspieszyć jej działanie, aby poprawić ogólną użyteczność aplikacji. Innym razem rozważają takie kwestie, jak dodanie dodatkowej funkcji, poprawa poziomu bezpieczeństwa bazy danych lub dostosowanie kompatybilności oprogramowania. Migracja bazy danych może stać się dość wymagającym zadaniem, a tym samym mieć znaczący wpływ na koszt projektu.

Wymogi zgodności z przepisami

Jako wiodąca firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, uważamy przestrzeganie wymogów zgodności z przepisami za konieczność. Treści takie jak polityka plików cookie, zapisy zgody, warunki i inne akty są zwykle jasno określone przez lokalne prawo. Dostosowanie się do takich kwestii może wpłynąć na ostateczny kształt produktu, a co za tym idzie - jego wyższy koszt.  

Jakie są modele wyceny rozwoju oprogramowania w 2024 roku?

Dla niedoświadczonych przedsiębiorców tworzenie oprogramowania może stać się żmudnym zadaniem. Obejmuje ono kodowanie i składa się z takich etapów projektu jak prototypowanie, testowanie czy wdrażanie. Dla początkującego startupu zadanie oszacowania średniego kosztu takiej usługi jest szczególnie trudne, ponieważ mają one tendencję do pracy w napiętym harmonogramie. 

Aby ułatwić określenie ostatecznego kosztu projektu, chcemy teraz przedstawić cztery najpopularniejsze modele wyceny w branży IT. W zależności od dokonanego wyboru, szacunkowe koszty tworzenia oprogramowania mogą się znacznie różnić. Zagłębmy się teraz w ten temat, aby przygotować się do sesji szacowania potencjalnych kosztz zespołem zarządzającym projektem.

1.  Fixed Price / Model kaskadowy 

Model wyceny w oparciu o koszta stałe (znany również jako model kaskadowy lub Fixed Price) opiera się na umowie między przedsiębiorstwem a dostawcą usług outsourcingowych w celu dostarczenia precyzyjnie określonych usług za uzgodnioną z góry cenę. 

Jeśli Twój projekt składa się ze zwięzłego zestawu wymagań i nie wymaga bardziej zaawansowanej wiedzy specjalistycznej w zakresie zarządzania - takiej jak zdalna lokalizacja zespołu programistów - to rozwiązanie jest idealne dla Ciebie. W takim przypadku sukces tworzenia oprogramowania może zależeć od jakości komunikacji i jakości współpracy między stronami. 

Z tego też względu w tej metodologii wyceny wymagania projektu muszą być zwięźle zdefiniowane, a zespół, na którym polegasz, powinien być świadomy swoich kompetencji i umiejętności. Zgodnie z naszym dotychczasowym doświadczeniem, po ten model wyceny sięgają najczęściej klienci o ściśle ustalonych budżetach. 

Co ciekawe, ta metoda wyceny była stosowana przez prawie wszystkich w erze outsourcingu IT. Problemy klientów i dostawców w tym czasie były impulsem do stworzenia innego systemu wyceny, który opisujemy w dalszej części artykułu..

Kontrakt w oparciu o model kaskadowy - wady

W teorii metoda ta brzmi dość prosto. Jasno określone usługi są objęte dokładną kwotą pieniędzy określoną przed rozpoczęciem projektu. Jednak historycznie możemy powiedzieć, że ta metoda ma swoje zastosowanie tylko w bardzo specyficznych sytuacjach, gdy zakres projektu jest ustalony, a zespół projektowy jest dobrze dopasowany pod względem zestawu umiejętności i możliwości komunikacyjnych. Najczęstszymi problemami, które pojawiają się na forach IT są:

Trudności podczas negocjacji

Umowa, która na początku była Twoim sprzymierzeńcem, teraz staje się Twoim wrogiem. Wystarczy jedno odstępstwo od przewidywanego zakresu prac, aby wywołać konflikt między stronami. Ponieważ żadna z nich nie jest chętna do pokrycia dodatkowych kosztów, nastąpi kolejny etap negocjacji. Oprócz dodawania niepotrzebnego napięcia do procesu rozwoju projektu, często skutkuje to również wydłużeniem ram czasowych projektu, opóźniając wdrożenie aplikacji.

Wysoka opłata dodatkowa jako zabezpieczenie przed ryzykiem

Modele stałej ceny są obarczone dużym ryzykiem - czy to ciągłych wahań rynkowych, czy rosnącej potrzeby dodania dodatkowych funkcji, które nie zostały ustalone we wcześniejszych ustaleniach. Aby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, firmy outsourcingowe IT pobierają od 20 do 50% rzeczywistej wartości zakontraktowanego projektu. W ten sposób zapewniają obrót przychodami i zabezpieczają swoją działalność. Jeśli chcesz uniknąć tego dodatkowego kosztu - zwłaszcza jeśli planujesz zbudować zaawansowaną aplikację - zalecamy wybranie alternatywnego modelu.

Trudne do przewidzenia czynniki wpływające na ostateczną cenę 

Spójrzmy prawdzie w oczy - większość projektów IT napotyka na swojej drodze pewne trudności. Czasami funkcje mogą stać się niekompatybilne. Alternatywnie, technologia wykorzystywana do szacowania projektu rozwija się, a Ty nie chcesz wdrażać przestarzałej aplikacji. Negatywnych scenariuszy jest wiele - dlatego zalecamy ten model wyceny tylko dla małych projektów o niewielkim zakresie prac. W ten sposób zawsze możesz łatwo dostosować swój pomysł do rynkowych realiów i uniknąć niepotrzebnych wydatków.

Kiedy warto wybrać umowę z wyceną Fixed Price?

 • Twój projekt nie jest rozbudowany. Rozważ ten model również wtedy, gdy planujesz wdrożyć MVP;
 • Umiejętność tworzenia ścieżek użytkownika pozwala zespołowi programistów w pełni zrozumieć oczekiwane rezultaty. Kompleksowe wyjaśnienie takich pomysłów wymaga prawdziwej wiedzy specjalistycznej. Rozważ to przed podjęciem decyzji.
 • Gdy chcesz polegać na dobrze zdefiniowanej, solidnej dokumentacji. Jest to idealny sposób na krótkotrwałe projekty z potencjałem do rozwijania dodatkowych funkcjonalności.
 • Gdy podlegasz ściśle zaplanowanemu terminarzowi.

2. Model Time & Material w procesie rozwoju oprogramowania

Dzisiejszy szybko zmieniający się krajobraz digital  przekształca się tak szybko, jak potrzeby i zachowania użytkowników. Szybkie reagowanie na szybko zmieniające się trendy rynkowe często nie jest zgodne z jasno określonymi warunkami narzuconymi przez model stałej ceny. 

To również sprawia, że zdefiniowanie jasnych wymagań dla MVP (Minimum Viable Product) stało się wyjątkowo skomplikowanym prcesem. Zamiast walczyć ze stale rosnącym strumieniem nowych trendów, można polegać na elastycznym modelu Time and Material - i płynnie dostosowywać się do wymagań rynku. 

Gdy nowe wymagania produktowe lub nowe trendy będą miały wpływ na ostateczny kształt aplikacji, ich uwzględnienie wpłynie również na koszt rozwoju.  Ty, jako nasz klient, zapłacisz dokładnie za produkt, który otrzymasz - bez żadnych dodatkowych opłat. W ten sposób zachowujesz pełną kontrolę nad przepływem pieniędzy.

Ten model wyceny zazwyczaj obejmuje płatność za stawkę godzinową. Im bardziej wykwalifikowani programiści są zaangażowani w projekt, tym solidniejsze rozliczenie zostanie uwzględnione.

Model wyceny w oparciu o czas i materiały - wady

Model T&M jest bez wątpienia angażujący dla obu stron. Chociaż metodologia ta jest uważana za jedną z najpopularniejszych na rynku outsourcingu, ma ona swoje wady, które mogą prowadzić do zawyżania cen lub niepotrzebnych opóźnień w ramach czasowych projektu. Warto więc wziąć je pod uwagę, aby uniknąć znalezienia się w niekorzystnej sytuacji:

Niepewny koszt rozwoju software’u

Jeśli jesteś zdeterminowany, aby postępować zgodnie z tą metodologią ustalania cen, zdecydowanie zalecamy wybór firmy programistycznej w oparciu o utrzymywanie przez nią określonych procesów zaprojektowanych do kontroli kosztów. W ten sposób unikniesz niepotrzebnych wydatków i będziesz mógł monitorować przepływ pieniędzy. 

Konieczność zaangażowania obu stron

Ta metoda wymaga stania na straży rozwoju projektu. Klienci chcą mieć pewność, że aplikacja zostanie stworzona w rozsądnych ramach czasowych i będzie zawierać wszystko, czego potrzebują ich firmy.

Model T&M w Software House’ie - jak przedstawiamy cenę wytworzenia oprogramowania?

Każda firma przedstawia swoje rozwiązanie skomplikowanego zadania, jakim jest stworzenie zestawienia kosztów rozwoju oprogramowania. Proces ten jest kluczowy dla całego projektu, ponieważ aby Twoja aplikacja odniosła sukces na rynku, musimy prawidłowo rozpoznać Twoje cele biznesowe. W ten sposób poznamy Twój pomysł na oprogramowanie podczas sesji szacowania - i zwiększymy jego szanse na sukces.

Analiza SWOT w procesie estymacji T&M

Zapraszamy na spotkanie z naszymi programistami wyższego szczebla. Jako zespół zajmujący się analizą SWOT, wykorzystają oni swoją wiedzę, aby rozpoznać potrzeby biznesowe i zaproponować odpowiednie rozwiązanie zaprojektowane specjalnie dla Ciebie. Jesteśmy przekonani, że każda aplikacja musi spełniać inne potrzeby biznesowe. Dlatego możesz liczyć na szczegółową mapę drogową i oszacowanie kosztów zoptymalizowane pod kątem Twoich możliwości budżetowych.

Kiedy warto wybrać umowę typu Time&Material?

 • Gdy projekt rozwoju oprogramowania staje się skomplikowanym, wielowymiarowym zadaniem.
 • Gdy masz możliwości finansowe, aby wesprzeć długotrwałą pracę nad rozwiązaniami programistycznymi.
 • Gdy masz czas i przestrzeń, aby zaangażować się i obserwować zespół programistów.
 • Gdy nie pracujesz w zamkniętych ramach czasowych.

Koszt rozwoju oprogramowania: Podsumowanie

Teraz możemy skupić się na końcowych przemyśleniach na temat budżetowania rozwoju oprogramowania. Przed podjęciem decyzji o oszacowaniu kosztów projektu należy wziąć pod uwagę wiele czynników.  Możemy podzielić je na czynniki związane z rozwojem i związane z aplikacją. Obie grupy odgrywają ważną rolę w kosztach projektu.

Czynniki związane z rozwojem obejmują:

 • Rozmiar projektu oprogramowania,
 • Zasoby ludzkie,
 • Lokalizacja dostawcy outsourcingu (jeśli zlecasz outsourcing swoim specjalistom z innego regionu).

Z drugiej strony, czynniki związane z kształtowaniem aplikacji to:

 • Funkcjonalności zawarte w aplikacji,
 • Poziom integracji oprogramowania,
 • Planowanie doświadczenia użytkownika,
 • Migracja bazy danych,
 • Kontrola zgodności z przepisami.

Modele wyceny oprogramowania również mogą znacząco wpłynąć na ostateczny koszt niestandardowego oprogramowania. W Softnauts opieramy się na dwóch najpopularniejszych sposobach tworzenia budżetu rozwoju oprogramowania, a mianowicie:

 • Cena stała - znany również jako model kaskadowy,
 • Wycena w oparciu o czas i materiały.

Zalecamy Fixed Price dla małych lub średnich projektów lub MVP, z jasno określonymi ścieżkami użytkownika. Wymaga ona bardzo prostego planowania, które uwzględnia każde potencjalne ryzyko wystąpienia dodatkowych kosztów.  W przeciwnym razie kontrola nad budżetem przeznaczonym na wytworzenie oprogramowania stanie się bardzo utrudniona.

Jeśli Twój pomysł wymaga szczególnego zabezpieczenia na wypadek, gdyby projekt stał się bardziej skomplikowany, zalecamy wycenę opartą na czasie i materiałach. W ten sposób nie tylko zachowujesz pełną kontrolę nad ostatecznym kosztem, ale także jesteś odpowiedzialny za miejsce pobytu projektu.

newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi wpisami

Otrzymuj powiadomienia, gdy zostaną opublikowane nowe artykuły. Zawsze możesz wypisać się z listy.

Firma Softnauts zobowiązuje się do przetwarzania powyższych informacji. Przeczytaj Politykę Prywatności