refaktoring kodu aplikacji

Refaktoryzacja kodu - gdy aplikacja wymaga poprawy

Aleksandra
Aleksandra, Content Writer
06.06.2023

Jak większość programistów i deweloperów, naprawdę lubimy naszą pracę. Tworzenie kodu potrafi być przyjemne - przynajmniej do momentu, w którym frustrujący, trwale nawracający bug nie zakłóci przebiegu rozwoju projektu. Z naszego punktu widzenia jest to pewien problem. Jednakże w przypadku firm skutki mogą oscylować między poważnymi stratami finansowymi a katastrofą. Niekiedy błędy pojawiają się dopiero wtedy, gdy rozwój aplikacji osiąga etap produkcyjny. Jak zniwelować to zagrożenie? Naszą odpowiedzią jest refaktoryzacja kodu.

Spis treści:

 1. Refaktoryzacja kodu - definicja
 2. Refaktoring kodu - kiedy go przeprowadzać?
 3. Czy moja aplikacja wymaga refaktoryzacji kodu?
 4. Co może wskazywać na konieczność refaktoryzacji kodu?
 5. Ile kosztuje refaktoryzacja kodu?
 6. Korzyści płynące z refaktoryzacji kodu
 7. Refaktoryzacja kodu - podsumowanie

Refaktoryzacja kodu - definicja

Refaktoring kodu jest powszechną praktyką wśród specjalistów IT. Zasadniczo jest to operacja naprawy już istniejącego kodu bez dodawania żadnych dodatkowych funkcji. 

Zatrzymajmy się teraz na chwilę. Czy rozważamy działanie na bazie naszego kodu bez celu dodawania dodatkowych funkcji w celu ulepszenia naszej oferty? Odpowiedź brzmi: tak. 

Refaktoryzacja kodu jest jednym z aspektów, które powinny być wykonywane przez każdego programistę. Robiąc to, upewniamy się, że jakość kodu jest na najwyższym poziomie. To sprawia, że nasza aplikacja jest stabilnym, dobrze działającym systemem.

Refaktoring kodu - kiedy go przeprowadzać?

Refaktoryzacja kodu może wpłynąć na wiele obszarów zrównoważonego rozwoju aplikacji. Obejmuje to:

 • czytelność, 
 • łatwość utrzymania kodu w dobrym stanie, 
 • skalowalność oprogramowania. 

Refaktoring kodu ma również na celu zwiększenie wydajności i produktywności programistów. W końcu zamiast śledzić błędy na samym początku, zapewniamy jakość bazy kodu. 

Refaktoring jest także ważnym elementem przepływu pracy w metodologii Agile. Zwykle polega on na ciągłym refaktoryzowaniu kodu z jednego sprintu na drugi. To zapewnia jego wysoką jakość.

Jak nieprawidłowo przeprowadzona refaktoryzacja kodu może wpłynąć na aplikację? Można tu wyróżnić następujące kwestie

 • zduplikowany kod,
 • ustanowienie zbyt wielu odpowiedzialności na klasę lub metodę,
 • nieprawidłowa alokacja zasobów,

Podsumowując, refaktoryzacja kodu prowadzi do uproszczenia jego struktury. Wszelkiego rodzaju bałagan wewnątrz architektury Twojej aplikacji może negatywnie wpłynąć na wydajność kodu. Regularna, dokładna refaktoryzacja prowadzi do płynnego i bezproblemowego rozwoju oprogramowania.

Czy moja aplikacja wymaga refaktoryzacji kodu?

Istnieje wiele powodów, dla których warto przeprowadzić refaktoryzację. Jest też sporo przyczyn, dla których niektórzy deweloperzy decydują się pominąć ten krok. Przedstawmy teraz dlaczego to Ty - jako klient - możesz chcieć zasięgnąć takiej usługi.

 • Słaba architektura kodu

Istnieją projekty tworzone w pośpiechu. Ogólna atmosfera wywierająca większą presję na harmonogram wydania aplikacji niż na jej integralność lub ułatwienie konserwacji może skutkować słabą ogólną wydajnością oprogramowania.

 • Gdzie kucharek sześć…

Czy w rozwój aplikacji zaangażowanych było wielu niezależnych programistów? Jeśli tak, stylowi kodowania może brakować konsekwencji i spójności. W takich przypadkach refaktoryzacja kodu może przynieść tak potrzebną stabilność.

 • Kluczowe koncepcje nie zostały zweryfikowane

Tworzenie rozwiązania IT zazwyczaj wiąże się z weryfikacją zaimplementowanych koncepcji. Zazwyczaj odbywa się to na dwa sposoby:

 1. Pomysł przedstawiony z udziałem interesariuszy i inwestorów,
 2. Sprawdzenie słuszności pomysłu na wąskiej grupie fokusowej.

Każda z tych sytuacji wymaga znacznego ograniczenia zasobów. Jednak po tym, jak twój pomysł otrzyma kciuki w górę, musisz wdrożyć dokładniejszą implementację architektury. W przeciwnym razie stworzysz konstrukcję opartą na małych próbkach kodu, które mogą się wzajemnie znosić.

 • Stary stack technologiczny

Szybki postęp technologii jest również czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę. Wieloplatformowa aplikacja stała się normą - co nie miało miejsca jeszcze kilka lat temu. Biorąc to pod uwagę, warto rozważyć odpowiedni kierunek działań i zdecydować, czy witryna wymaga pełnej przebudowy. Alternatywą może być odpowiednio przeprowadzona refaktoryzacja kodu.

Co może wskazywać na konieczność refaktoryzacji kodu?

Istnieje kilka sytuacji, które wskazują na konieczność zapewnienia aplikacji refaktoryzacji kodu. Wynikają one z motywów, które wymieniliśmy poniżej i mogą stać się przeszkodą dla cyfrowej obecności Twojej marki. Zanurzmy się teraz i zdecydujmy, czy istnieje potrzeba wykonania tej czynności.

 • Kod aplikacji jest pełen błędów

Niektóre problemy z pracą oprogramowania pojawiają się dopiero wtedy, gdy pracuje ona w realnych warunkach. Takie sytuacje wskazują na konieczność dopracowania struktury kodu. Jeszcze częściej wysiłki zmierzające do jej naprawienia prowadzą do problemów z kompatybilnością z innym fragmentem kodu. Struktura aplikacji często zachowuje się jak żywy organizm. Aby wszystko zrównoważyć, musimy spojrzeć na to całościowo.

 • Aplikacja działa wolno

Jeśli twoja aplikacja otrzymała dodatkową funkcjonalność lub była modyfikowana przez lata, istnieje prawdopodobieństwo, że kod aktualizacji nie jest tak kompatybilny, jak mógłby być. Im więcej danych dodajemy do bazy danych aplikacji, tym więcej czasu potrzebuje ona na ich przetworzenie. Do tego równania dodajmy fakt, że początkowa przepustowość serwera nie była planowana na taką ilość danych - i voila! Oto nasz powód do refaktoryzacji kodu.

 • Rozwój aplikacji trwa zbyt długo

Głównym celem przedsiębiorstw IT jest wydanie stabilnego, dobrze dopracowanego produktu. Aby to zrobić, programiści często muszą wyjść poza swoje granice i refaktoryzować kod. Może to spowodować zbyt duże obciążenie pracą, a w konsekwencji przestać być opłacalne dla właściciela produktu. 

 • Niektóre funkcje nie są rozwijane

Wprowadzenie nowego komponentu lub funkcji może po prostu nie być warte zachodu. Jeśli planujesz uniknąć niepotrzebnych wydatków, naszą radą jest otwarcie się na sugestie deweloperów.

Ile kosztuje refaktoryzacja kodu?

To pytanie zdecydowanie należy do kategorii "to zależy". Ogólnie rzecz biorąc, możemy oszacować koszt refaktoryzacji kodu w postaci roboczogodzin. W zależności od wielkości aplikacji, refaktoryzacja kodu może zająć od 100 do ponad 2000 godzin.

 1. Aktualizacja stosu w małych projektach może zająć od 50 do 150 godzin
 2. Z kolei duże projekty wymagające zmian w backendzie i front-endzie zajmują około 500 godzin.

Tego rodzaju usługa zajmuje dużo czasu - co oznacza, że w standardowym modelu cenowym będzie to kosztowna operacja. Nie należy myśleć o refaktoryzacji kodu jako o zbędnym wydatku. 

Eksperckie spojrzenie na całą architekturę aplikacji stanowi bowiem przede wszystkim inwestycję w końcową jakość produku. Bardziej stabilne i wystarczające oprogramowanie przynosi wiele korzyści. Przyjrzyjmy się teraz niektórym z nich.

Korzyści płynące z refaktoryzacji kodu

Znane jest powiedzenie "Lepiej dmuchać na zimne". Idealnie odzwierciedla ono procedurę refaktoryzacji kodu, która skupia się na zapobieganiu błędom. Mając to na uwadze, zobaczmy teraz, jak refaktoryzacja kodu całościowo wpływa na nasze oprogramowanie - i dlaczego warto wprowadzić metodologię Agile.

 • Redukcja kosztów utrzymania aplikacji

Zainwestuj teraz i zaoszczędź później. Refaktoryzacja kodu umożliwia natychmiastową identyfikację błędów. Oznacza to, że możesz szybko na nie zareagować, unikając sytuacji, w której musisz poświęcić dodatkowy czas na znalezienie głównego problemu.

 • Prosty, elegancki kod

Standaryzacja kodu i modułowa natura architektury kodu software'u oznacza, że łatwiej będzie wprowadzać zmiany. Jest to pozytywna perspektywa na przyszłość, którą Twoja firma z pewnością doceni.

 • Ulepsz kod bez wpływu na ciągłość działania aplikacji

Twoja firma nie musi przerywać swojej działalności, aby przeprowadzić refaktoryzację kodu. Procedura ta może być wykonana szybko i sprawić, że aplikacja będzie działać bez wysiłku.

Jak często powinniśmy refaktoryzować kod oprogramowania?

Postępujemy zgodnie z zasadą TDD, która wskazuje na cykle Red, Green i Refactor. 

W skrócie:

 1. Czerwony - napisz test, aby pokazać jakość kodu, który wymaga dalszej pracy.
 2. Zielony - utwórz wystarczającą ilość kodu, aby przejść powyższy CZERWONY test. Dodaj tylko minimum potrzebnego kodu.
 3. Refaktoryzacja - poprawa projektu i czytelności kodu przy jednoczesnym zachowaniu kodu wystarczającego do przejścia testów.

Każdy z takich cykli nie powinien trwać długo - mniej więcej od minuty do pół godziny. 

Czy TDD wzbudziło Twoją ciekawość? Dowiedz się więcej o metodologii testowania TDD na naszym blogu.

Refaktoryzacja kodu - podsumowanie

Refaktoryzacja kodu często bywa nową, nieujawnioną, często nieplanowaną inwestycją. Jest to czynnik przerażający - musimy jednak pamiętać, że wykonywanie refaktoryzacji w sposób ustandaryzowany przynosi wiele korzyści. 

O czym powinniśmy pamiętać? Między innymi o dostarczeniu programistom jasnych i wyczerpujących informacji na temat krótko- i długoterminowych planów. W ten sposób będziemy mogli zintegrować refaktoring z wdrażaniem nowych funkcji, zwłaszcza jeśli przewidujemy wkrótce zmianę istniejących funkcjonalności.

newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi wpisami

Otrzymuj powiadomienia, gdy zostaną opublikowane nowe artykuły. Zawsze możesz wypisać się z listy.

Firma Softnauts zobowiązuje się do przetwarzania powyższych informacji. Przeczytaj Politykę Prywatności