Offshoring vs Nearshoring - abstrakctyjne przedstawienie

Offshoring vs Nearshoring - różne strony outsourcingu w branży IT

Aleksandra
Aleksandra, Content Writer
26.04.2023

Pandemia znacznie przyspieszyła powstanie nowych, przełomowych trendów w branży IT. Tym, który został przyjęty chyba najbardziej entuzjastycznie zdaje się być praca zdalna - gdy okazało się, że większość zadań można zrealizować równie dobrze, jeśli nie lepiej, z mieszkania pracownika. Takie spojrzenie na naszą efektywność otworzyło kilka możliwych opcji outsourcingu - mianowicie nearshoring vs offshoring. Pozwólmy sobie teraz zwrócić na to uwagę i zdecydować, które rozwiązanie jest dla Ciebie bardziej przekonujące.


Zatrudniamy! Dołącz do naszego zespołu, aby wspólnie tworzyć niesamowite rozwiązania programistyczne:


Spis treści:

 1. Nearshoring vs offshoring vs outsourcing - obecne i nadchodzące trendy
 2. Nearshoring vs offshoring w Polsce
 3. Trzy różne strategie biznesowe - outsourcing w branży IT
 4. Nearshoring - co to jest?
 5. Co to jest Offshoring?
 6. Offshoring vs Nearshoring - konkluzja

Nearshoring vs offshoring vs outsourcing - obecne i nadchodzące trendy

Zanim zagłębimy się we właściwe znaczenie tych terminów, powinniśmy przyjrzeć się danym, aby określić zasadność tego zjawiska. Okazuje się, że rzeczywiście jest ono ogromne. 

Jak sugeruje Whitelane Research: 

 1. Na 450 kontraktów outsourcingowych w 73% przypadków respondenci twierdzą, że zdecydują się na kontynuację współpracy w ramach modelu nearshoringowego.
 2. Co więcej, wyniki badania wskazują, że projekty IT finalizowane w ramach nearshoringu charakteryzują się wysoką jakością.

Kolejnym ciekawym wnioskiem, z jakim możemy się spotkać jest badanie Research and Markets. Do 2027 roku możemy spodziewać się dynamicznego rozwoju rynku usług nearshoringowych. Szacunki wskazują na 8,9% w stosunku do roku 2021. 

Biorąc nawet pod uwagę koszty, jakie procesy nearshoringu czy offshoringu nałożą na rynek (około 731 miliardów dolarów w 2023 roku globalnie, jak ocenia Exploding Topics), możemy zrozumieć, że koniec końców ta metodologia organizacji pracy okazuje się skuteczna. Zobaczmy teraz, jak możemy z niej skorzystać, by jak najlepiej ją wykorzystać.

Nearshoring vs offshoring w Polsce

Z wielu powodów Polska stała się niezwykle atrakcyjnym celem nearshoringu i offshoringu dla wielu zachodnich firm. Wniosek ten potwierdzają wyniki badań, które już tu prezentowaliśmy:

 1. Body leasing i Team leasing,
 2. Body leasing - skąd biorą się najlepsi programiści?

Trzy różne strategie biznesowe - outsourcing w branży IT

Zasadniczo offshoring, nearshoring i outsourcing polegają na przekazaniu części zakresu prac zewnętrznym dostawcom. Rozróżnienie między nimi może wydawać się niejasne. Jednak ich wzajemne różnice są istotne - i muszą być brane pod uwagę w celu optymalizacji kosztów ogólnych operacji.

Nearshoring - co to jest?

Pierwszym pojęciem, które tutaj wyjaśnimy jest nearshoring. Co to jest i jakie ma zastosowanie w organizacji pracy w IT? Nearshoringiem nazywamy strategię polegającą na przeniesieniu procesu pozyskiwania określonych usług do kraju bliskiego naszemu własnemu. 

Jak zobrazować nearshoring? Przykład, który doskonale odzwierciedla  tego typu działania to działalność firmy technologicznej z Niemiec lub Szwecji, która decyduje się na zlecanie zadań specjalistom z Europy Środkowej lub Wschodniej - Polski, Ukrainy czy Czech. 

Nearshoring w IT - korzyści

Pamiętaj, że podejmując decyzję o współpracy outsourcingowej, musisz właściwie ocenić wartość obranej przez Ciebie metodologii biznesowej. Dzięki odpowiednim praktykom można określić właściwości, które sprawiają, że dana forma outsourcingu przyniesie więcej korzyści naszej organizacji. W ten sposób można usprawnić wydatki operacyjne i upewnić się, że nasi klienci otrzymują usługi najwyższej jakości.

Zwiększona efektywność

Dzięki bliskości możesz szybko zbudować skuteczną linię komunikacji z partnerem nearshoringowym. Brak zmian w strefach czasowych i podobny harmonogram pracy pozwoli Ci sprawnie ustalać terminy.

Sprawna reakcja na wahania rynku

Ta przewaga wynika z dwóch czynników:

 1. Wspomnianego wcześniej sprawnego procesu komunikacji,
 2. faktu, że sąsiadujące ze sobą rynki szybko na siebie wpływają.

Taka sytuacja ułatwia skuteczne wdrożenie strategii w momencie pojawienia się nowej okazji. 

Parytet technologii i sieci 

Podobne warunki ekonomiczne wpływają na poziom zaawansowania krajowych i regionalnych rynków ICT. W rezultacie, kraje sąsiadujące ze sobą często posiadają zaawansowaną infrastrukturę telekomunikacyjną, która zapewnia lepszą łączność, większą przepustowość, niższe opóźnienia, większą skalowalność i wyższą niezawodność ze względu na krótsze odległości, jakie pokonują sygnały przechodzące przez sprzęt nośny i kable światłowodowe. 

Nearshoring w IT - wady

O ile nearshoring wnosi wiele korzyści, musimy również rozważyć jego wady. Tym samym upewniamy się, że nasz wybór sposobu pozyskiwania pracowników będzie dla naszej firmy najbardziej korzystny. 

Nearshoring  - niestabilność polityczna i gospodarcza

Choć sąsiednie kraje mogą zapewnić nam stabilność, musimy pamiętać, że każde państwo ma swoje problemy. Najbardziej widocznym przykładem może być trwający konflikt zbrojny z Ukrainą, który w znacznym stopniu wpłynął na obecne kształtowanie się rynku krajowego - zwłaszcza w przeciwieństwie do różnych krajów Europy Wschodniej lub Środkowej. 

Podejmując się nearshoringu, musimy mieć świadomość, że tego rodzaju zmienność może mieć wpływ na naszą działalność. Możemy doświadczyć ich bezpośrednio - poprzez przekroczenie kosztów lub niewystarczające planowanie projektu - lub bardziej subtelnie - poprzez negatywne zmiany w kulturze lub polityce naszej firmy.

Ograniczony wybór współpracowników

Kolejnym utrudnieniem związanym z nearshoringiem jest ograniczenie wyboru potencjalnych współpracowników. Dzieje się tak ze względu na bliskość geograficzną tego rozwiązania. Jeśli zależy Ci na większej różnorodności umiejętności i kompetencji współpracowników, może warto rozważyć inne opcje.

Trudna organizacja projektu

Komunikacja jest istotnym czynnikiem, który prowadzi do perfekcyjnych co do piksela cyfrowych rozwiązań. Jakikolwiek jej brak będzie skutkował utratą czasu i - wreszcie - pieniędzy. Odmienne style komunikacji, nawyki pracy, a nawet różnice językowe mogą negatywnie wpłynąć na wydajność Twojego zespołu. Dlatego też umowa nearshoringowa musi uwzględniać tę kwestię.

Co to jest Offshoring?

Offshoring to kolejna strategia outsourcingu. Ten przypadek odnosi się do włączenia do projektu specjalistów z bardziej odległych krajów - lub nawet kontynentów. Offshoring ma na celu wykorzystanie różnic w kosztach pracy pomiędzy dwoma krajami. 

Zilustrujmy tę metodologię, aby lepiej zrozumieć offshoring. Przykład może stanowić amerykańska firma produkująca oprogramowanie, która do współpracy wybiera specjalistów zamieszkałych w krajach Europy Wschodniej lub Afryki Południowej.

Offshoring w IT - plusy i minusy

Niższe koszty pracy i szeroki wachlarz specjalistów mogą być potencjalnie korzystną perspektywą dla wielu firm. Jednak, jak w przypadku każdej metodologii outsourcingu, istnieją ograniczenia dotyczące offshoringu. 

Plusy i minusy tej metodologii powinny być tematem dobrze przeprowadzonej rozmowy wewnątrz zespołu. Rezultatem będzie większa pula korzyści, które zyska Twoja firma.

Offshoring w IT - zalety

Na początek zajmijmy się niektórymi korzystnymi aspektami, które posiada offshoring. Zalety tej metody outsourcingu są bez wątpienia liczne. Jednak po dogłębnym zastanowieniu postanowiliśmy wybrać te najbardziej obiecujące.

Offshoring - oszczędność kosztów 

Jest jeden główny powód, dla którego wiele firm stawia na offshoring - redukcja kosztów. Zatrudniając talenty z krajów, w których koszty pracy są stosunkowo niskie, firmy mogą zmniejszyć wydatki na pensje i świadczenia dla swoich pracowników. 

Dodatkowo, redukcja kosztów offshoringu może wpłynąć na wydatki związane z powierzchnią biurową i sprzętem - ponieważ możemy uzyskać te zasoby od usługodawcy po niższej cenie.

Dostęp do wykwalifikowanych specjalistów

Wiele krajów posiada dużą pulę wysoko wykształconych i doświadczonych specjalistów IT, którzy oferują konkurencyjne stawki za usługi. Dzięki temu firmy mają dostęp do umiejętności i wiedzy specjalistycznej, które mogą nie być dostępne lokalnie lub w bardziej przystępnej cenie niż w przypadku nearshoringu. 

Pula wyboru jest znacznie bardziej zróżnicowana. To sprawia, że ta forma outsourcingu IT jest pomysłem do gruntownego rozważenia. 

Offshoring - zarządzanie ryzykiem

Współpraca z partnerami offshoringowymi zmniejsza ekspozycję na kilka negatywnych czynników. Należą do nich:

 • niestabilność polityczną, 
 • spowolnienia gospodarcze, 
 • klęski żywiołowe, 
 • przerwy w łańcuchu dostaw. 

Posiadanie wielu dostawców w różnych regionach może zwiększyć niezawodność i ogólną odporność.

Offshoring w IT - wady

Na pierwszy rzut oka offshoring sprawia wrażenie rozwiązania idealnego. Jednak bez wskazania najbardziej kłopotliwych aspektów tej formy outsourcingu narażamy się na niepotrzebne wydatki. Nie narażaj na szwank rozwoju swojego projektu - bądź otwarty na wdrożenie offshoringu - z uwzględnieniem jego wad i zalet.

Problemy z własnością intelektualną 

Bezpieczeństwo danych jest niezwykle istotne - zwłaszcza w przypadku projektów o dużej wartości, niezwykle kosztownych. Takie kwestie muszą być dokładnie rozwiązane. Można je rozwiązać poprzez:

 1. porozumienie umowne między obiema stronami,
 2. wzmocnienie środków ochrony.

Zalecamy zachowanie ostrożności. Zaniechanie tego może narazić krytyczne zasoby danych, tajemnice handlowe, materiały chronione prawem autorskim lub zastrzeżone algorytmy. 

Kwestie bezpieczeństwa

Ten problem jest pokrewny do obaw przedstawionych powyżej. Jeśli nasi pracownicy przechowują dane w zasięgu korporacyjnych zapór sieciowych, możemy założyć, że są one bezpieczne. Problem pojawia się, gdy włączymy do tego obce sieci. 

Istnieje wiele cyber-zagrożeń, na które należy uważać. Należą do nich:

 • Cyberprzestępcy obierający za cel systemy dostawców zewnętrznych, 
 • błędy ludzkie, 
 • ataki wewnętrzne, 
 • incydenty związane ze złośliwym oprogramowaniem, 
 • niezabezpieczone połączenia.

Aby dodać więcej wagi tej kwestii, powinniśmy rozważyć odległość geograficzną jako przeszkodę w procesach reagowania na incydenty i zarządzania kryzysowego.

Offshoring - trudności z integracją 

Kolejna wada wynika z punktu widzenia kierownictwa. Połączenie dwóch odrębnych przepływów pracy lub kultur w jeden spójny strumień procesów wymaga znacznego wysiłku i inwestycji. Proces ten jest wielowarstwowy i składa się z etapów wymienionych poniżej:

 • asymilacja pracowników zdalnych, 
 • dostosowanie wzajemnych oczekiwań, 
 • opracowanie wspólnych procedur, 
 • łączenie ram technologicznych

Przygotuj swoją firmę do łagodzenia tych ryzyk. W ten sposób unikniesz kłopotów z integracją i zastoju w rozwoju do czasu uzyskania płynnej synergii.

Offshoring vs Nearshoring - konkluzja

Zarówno offshoring, jak i nearshoring niosą ze sobą ogrom korzyści. Jak z każdą strategią outsourcingową, wnikliwy wgląd w zalety i wady tych rozwiązań pomogą Ci uniknąć tak kosztów, jak i kłopotów związanych z poziomem bezpieczeństwa danych Twojej firmy i bazy klientów.

Nearshoring w IT - jakie korzyści?

Nearshoring jest rozwiązaniem, które sprawdza się w przypadku firm w państwach sąsiadujących z krajami bogatym w zaplecze IT. Rozwiązanie to zapewnia:

 • sprawną reakcję na kryzysy,
 • podobieństwa w zakresie kultury pracy,
 • płynny przebieg realizacji projektu ze względu na komunikację w podobnych strefach czasowych,
 • większą szansę na wykorzystanie podobnych technologii między firmą i jej kontraktorem.

Offshoring w IT - jakie korzyści?

Z kolei offshoring jest znakomitym rozwiązaniem, jeśli poszukujemy wykwalifikowanych specjalistów IT w krajach odległych od siedziby naszej firmy. Rozwiązanie to cenimy przede wszystkim ze względu na:

 • dostęp do szerokiego grona specjalistów z całego globu,
 • możliwość uniknięcia zastojów w projektach ze względu na niepokoje w sytuacji geopolitycznej lub gospodarczej,
 • możliwość ograniczenia kosztów współpracy.

Offshoring vs Nearshoring - która forma outsourcingu wiedzie prym?

Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Wszystko tak naprawdę zależy od potrzeb Twojej firmy. Zatem, zanim zdecydujesz się na którąkolwiek z tych strategii, przemyśl swoje cele biznesowe i sięgnij po rozwiązanie, które przyniesie Ci najwięcej korzyści!

newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi wpisami

Otrzymuj powiadomienia, gdy zostaną opublikowane nowe artykuły. Zawsze możesz wypisać się z listy.

Firma Softnauts zobowiązuje się do przetwarzania powyższych informacji. Przeczytaj Politykę Prywatności